Lập bảng kê hóa đơn thuế GTGT

15/01/2018 1319 lượt xem    

Theo điều 16 Thông tư 39/2016/TT-BTC quy định:

Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất và người nhập. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tucj hải quan trên tờ khai hải quan

Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn:

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

  1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
  2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Tổng cục Thuế nhận được Văn bản (không đề số) ngày 30/9/2016 của Công ty TNHH Apple Việt Nam về lập bảng kê hóa đơn cho hoạt động chiết khấu thương mại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh làm việc với Công ty để làm rõ thông tin trong quá trình nhập khẩu hàng hóa của Công ty

– Đối với hàng hóa Công ty TNHH Apple Việt Nam nhập khẩu từ nhà cung cấp nước ngoài, Công ty đã thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu như thế nào? Công ty đã được hưởng giảm giá (chiết khấu thương mại) chưa? Việc thực hiện chế độ hóa đơn chứng từ, kê khai thuế đối với hàng hóa Công ty được giảm giá từ công ty nước ngoài (nếu có).

– Quan hệ giữa Công ty và nhà cung cấp nước ngoài có trong cùng Tập đoàn hoặc có quan hệ liên kết không?

Trường hợp có việc giảm giá (chiết khấu thương mại) khi nhập khẩu hàng hóa từ nhà cung cấp nước ngoài thì Cục Thuế xem xét việc giảm giá (chiết khấu thương mại) ở khâu nhập khẩu có đúng quy định của pháp luật về thương mại, hải quan không để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thương mại, thuế xuất nhập khẩu và hải quan, thuế GTGT.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO