Biểu mẫu kế toán là gì? Biểu mẫu bao gồm những gì?

05/08/2021 6087 lượt xem    

Tổng hợp 500 biểu mẫu chứng từ kế toán (Cập nhật liên tục) --> Click tại đây <–

Trong thời đại phát triển, vai trò của kiểm toán ngày càng được đề cao do quá trình toán cầu hóa đang được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng giân lận trên các báo cáo tài chính đã dẫn đến những thách thức cho nghề keierm toán. Chính bởi vậy mà dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp và uy tín được thúc đẩy cho việc mở rộng và nâng cao chất lượng trong những gần gần đây.

Hãng Kiểm toán Calico là một trong những công ty cung cấp các dịch vụ về kiểm toán, thuế, tư vấn và pháp lý chuyên nghiệp lớn nhất tại Việt Nam với số lượng lớn những khách hàng trong và ngoài nước.

Với một quy trình được thiết lập chuẩn, đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp, Hãng Kiểm toán Calico sẽ giúp các doanh nghiệp chứng minh được sự minh bạch, rõ ràng. Trải qua quá trình hoạt động và phát triển, Calico luôn nỗ lực để mang lại sự hài lòng cho Quý khách cũng như dần khẳng định vị thế của mình đối với doanh nghiệp. Sự tăng trưởng những năm gần đây và sự hài lòng của khách hàng là minh chứng rõ nhất cho sự thành công của Calico.

Doanh nghiệp có rất nhiều những vấn đề cần lưu ý và giải quyết, nhất là các vấn đề về Biểu mẫu kế toán và các Chế độ kế toán. Dưới đây, Calico xin cung cấp những nội dung chi tiết về chủ đề này!

BIỂU MẪU LÀ GÌ?

Biểu mẫu kiểm toán là loại biên bản được cơ quan mang thẩm quyền lập ra lúc có sự kiểm toán của những bộ, ngành. Mẫu biên bản kiểm toán nêu rõ thông tin của tổ kiểm toán, đại diện doanh nghiệp được kiểm toán, nội dung kiểm toán, thời kì kiểm toán… 

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Chế độ kế toán được hiểu là gì? Quý khách quan tấm đến nội dung này, vui lòng tham khảo các nội dung dưới đây của Hãng Kiểm toán Calico.

Chế độ kế toán là tổng hợp các quy định và chỉ dẫn về kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công tác cụ thể do cơ quan quản lí quốc gia về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lí nhà nước về kế toán ủy quyền ban hành.

Mỗi lĩnh vực lúc hoạt động đều bắt buộc dựa trên nguyên tắc, quy định, chuẩn mực và trong hoạt động Kế toán cũng không là ngoại lệ. Khi làm việc, người kế toán luôn bắt buộc hiểu rõ những luật định, chuẩn mực kế toán, và đặc biệt là các chế độ kế toán.

Chế độ kế toán là tổng hợp các quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quản lý quốc gia về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý quốc gia về kế toán ủy quyền ban hành.

Một trong các nhiệm vụ trọng yếu của kế toán là thực hành việc thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công tác kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán quy định tại Luật kế toán hiện hành.

Như vậy có thể thấy rằng; DN bắt buộc tuân theo đúng chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp mình. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp; ngành nghề mà doanh nghiệp sẽ ứng dụng các chế độ kế toán khác nhau đó là: Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ; Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chế độ kế toán doanh nghiệp; Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp; Chế độ kế toán ứng dụng với bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng chế độ kế toán:

 • Đối tượng áp dụng chế độ kế toán sẽ bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể Thông tư này vận dụng đối với những DN nhỏ và vừa bao gồm cả siêu thị rất nhỏ thuộc hầu hết lĩnh vực; toàn bộ thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về tương trợ DN nhỏ và vừa.
 • Song sẽ bên cạnh doanh nghiệp Nhà nước, công ty do Nhà nước với trên 50% vốn điều lệ; siêu thị đại chúng theo quy định của luật pháp về chứng khoán, những hiệp tác xã; liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.
 • Ngoài ra thì Doanh nghiệp có quy mô nhỏ; và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù; đã được Bộ Tài chính ban hành; hoặc chấp nhận ứng dụng chế độ kế toán đặc trưng; cũng ứng dụng chế độ kế toán theo Thông tư này.

Lưu ý:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn ứng dụng Chế độ kế toán DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; và những văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; nhưng bắt buộc thông tin cho cơ thuế quan quản lý công ty; và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ; và vừa theo Thông tư này thì bắt buộc thực hiện từ đầu năm tài chính và cần thông tin lại cho cơ quan Thuế.

Trường hợp trong năm tài chính công ty với những đổi thay dẫn đến ko còn thuộc đối tượng ứng dụng theo quy định của Thông tư 133; thì được vận dụng Thông tư này cho tới hết năm tài chính hiện tại; và buộc phải ứng dụng Chế độ kế toán mang quy định của pháp luật nhắc từ năm tài chính kế tiếp.

Các chế độ kế toán hiện hành hiện nay:

Chế độ kế toán doan nghiệp siêu nhỏ

 • DN siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp; thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng với số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân trên một năm không quá 10 người; và tổng doanh thu của năm đó không quá 3 tỷ đồng; hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng
 • Doanh nghiệp rất nhỏ trong lĩnh vực thương mại; dịch vụ mang số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người; và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn ko quá 3 tỷ đồng.

Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa:

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp rất nhỏ); thuộc hầu hết lĩnh vực, hầu hết thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ DN nhỏ; và vừa trừ DN Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước với trên 50% vốn điều lệ; doanh nghiệp đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán; những hợp tác xã, liên hiệp cộng tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.
 • Doanh nghiệp sở hữu quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc biệt như điện lực; dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán … đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận vận dụng chế độ kế toán đặc thù.

Chế độ kế toán doanh nghiệp:

 • Các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, các thành phần kinh tế; bao gồm cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán vận dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu thấy phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Chế độ kế toán DN hành chính sự nghiệp:

 • Cơ quan nhà nước; doanh nghiệp sự nghiệp công lập; trừ những tổ chức sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; tổ chức, đơn vị khác mang hoặc không dùng ngân sách nhà nước.

Chế độ kế toán ứng dụng sở hữu bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam

 • Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; bao gồm cả Trụ sở chính những doanh nghiệp trực thuộc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (Chi nhánh).

Khi doanh nghiệp tìm sai chế độ kế toán sẽ bị xử phạt như thế nào?

 • Xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về luật pháp kế toán; trong trường hợp Áp dụng sai chế độ kế toán mà doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng; sẽ bị Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Lưu ý: Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với doanh nghiệp thực hiện hành vi ban hành; ban bố chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, chế độ kế toán không đúng với thẩm quyền.

BIỂU MẪU KẾ TOÁN

Biểu mẫu kế toán là những phiếu thu; chứng từ được sử dùng đa dạng trong những lĩnh vực kinh doanh. Đặc biệt là trong công tác kế toán. Những biểu mẫu này sẽ là thông tin, bằng chứng cho những cuộc giao dịch. Dựa vào các loại biểu mẫu kế toán thông dụng; người ta sẽ thống kê được tình hình tài chính các doanh nghiệp đang hoạt động.

Dưới đây là những thông tin tổng quát nhất Hãng Kiểm toán Calico cung cấp về các Biểu mẫu kế toán

Biểu mẫu là gì? Tầm quan trọng của biểu mẫu kế toán

Biểu mẫu kế toán được biết tới là một loại chứng tờ quan trọng; luôn gắn liền với quá trình hoạt động của một doanh nghiệp. Các biểu mẫu này sẽ là tài liệu ghi chép lại một cách chính xác; chi tiết công đoạn thu, chi trong doanh nghiệp.

Biểu mẫu này tương đối rộng rãi trong nội dung và hình thức. Mỗi một loại biểu mẫu sẽ sử dụng trong các vai trò khác nhau. Tuy nhiên, trên các biểu mẫu này luôn được đảm bảo toàn bộ những thông tin chi tiết. Đồng thời, dựa vào những biểu mẫu này; các doanh nghiệp có thể thống kê được tình hình tài chính của doanh nghiệp mình rõ ràng và minh bạch.

Chính vì vậy, các tổ chức doanh nghiệp sẽ luôn có những loại biểu mẫu phù hợp. Các loại biểu mẫu sẽ được lưu lại để sử dụng trong những trường hợp cần thiết. Bởi tầm quan trọng của biểu mẫu trong kế toán; những biểu mẫu này sẽ được ban hành theo tiêu chuẩn của Bộ tài chính đưa ra.

Ngoài ra, để cho những biểu mẫu này có giá trị thì trên các phiếu biểu mẫu cần có chữ ký của những người sở hữu chức vụ quan trọng trong đơn vị.

Nên chọn mua các biểu mẫu kế toán ở đâu?

Hiện nay, nhu cầu  dụng biểu mẫu kế toán không ngừng tăng cao. Điều này đã thúc đẩy sự thành lập của hàng loạt tổ chức cung cấp các loại biểu mẫu này. Tuy nhiên, để đảm bảo tìm được sản phẩm chất lượng cũng như mức giá phù hợp; quý khách hàng phải tìm kiếm được tổ chức sản xuất uy tín.

Các biểu mẫu, chứng từ kế toán thông dụng được sử dụng nhiều nhất:

 • Phiếu xuất kho: Theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư; công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho cho những phòng ban sử dụng trong doanh nghiệp; làm căn cứ để hạch toán mức giá sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và đánh giá việc sử dụng; thực hiện định mức tiêu hao vật tư.
 • Bảng kê trích nộp: Bảng kê trích nộp những khoản theo lương tiêu dùng; để xác định số tiền bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kinh phí công đoàn mà doanh nghiệp và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý); cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. 
 • Biên bản thanh lý hợp đồng: Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là chứng từ nhằm xác nhận số lượng; chất lượng công tác và giá trị của hợp đồng đã thực hiện; làm căn cứ để hai bên thanh toán và kết thúc hợp đồng.
Bên cạnh đó, còn các loại biểu mẫu khác như:
 • Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội: Dùng để tụ hợp; và phân bổ tiền lương tiền công thực tiễn buộc phải trả (gồm tiền lương; tiền công và những khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế và kinh phí tổn công đoàn buộc phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động
 • Bảng thanh toán tiền thuê ngoài: Loại Bảng này nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê; để thực thi  những công tác ko lập được hợp đồng; như:  Lđ bốc vác, vận chuyển thiết bị, làm khoán 1 công việc nào đó…. Chứng từ được sử dụng để thanh toán cho người lao động thuê ngoài.
 • Bảng kê chi tiền: Là bảng liệt kê chi tiết những khoản tiền đã chi; trở thành căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.
 • Bảng kiểm kê TSCĐ: Đây là loại biên bản kiểm kê TSCĐ nhằm công nhận số lượng; giá trị TSCĐ hiện có, thừa thiếu so với sổ kế toán trên cơ sở đó nâng cao quản lý TSCĐ; và làm cơ  sở quy bổn phận vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.
 • Bảng phân tích khấu hao: Dùng để đề đạt số khấu hao tài sản cố định nên trích; và phân bổ số khấu hao ấy cho các đối tượng tiêu dùng tài sản cố định hàng tháng.
 • Phiếu nhập kho: Loại phiếu này nhằm xác nhận số lượng vật tư; công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho; thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có ảnh hưởng và ghi sổ kế toán

BIỂU MẪU KÊ KHAI THUẾ

Kê khai thuế là gì? Công ty mới có mặt trên thị trường phải chuẩn bị thủ tục gì để thực hành kê khai thuế. Khi nào phải kê khai thuế gtgt, kê khai thuế tncn? Hồ sơ kê khai thuế TNCN, GTGT cần có những gì? Đây là những câu hỏi thắc mắc của cực kỳ nhiều người hiện nay, đặc trưng là các doanh nghiệp mới thành lập đã đặt ra cho Hãng Kiểm toán Calico.

Vậy câu trả lời là gì, cùng chúng tôi tìm hiểu trong nội dung dưới đây.

Kê khai thuế là công việc, nghĩa vụ và bổn phận của một doanh nghiệp. Kê khai thuế được thực hành chủ yếu qua mạng internet. Hình thức nộp thuế này được cho là kê khai thuế điện tử. Hình thức nộp truyền thống trước đây là cơ quan thuế kiểm tra và thực hành công việc kê khai thuế và đề nghị tờ khai quyết toán thuế.

Kê khai thuế điện tử thành lập đã góp phần không nhỏ vào việc hỗ trợ công tác kê khai thuế; và quản lý nguồn thu thuế. Toàn bộ công đoạn kê khai thuế bằng phương pháp điện tử đều được thực hành qua mạng internet; người kê khai thuế đến chủ doanh nghiệp không cần cần đến cơ quan nhà nước thực hiện trách nhiệm kê khai thuế.

Các thủ tục và hình thức kê khai thuế qua mạng cũng tương đối đơn giản; điều này đã giúp doanh nghiệp cũng như cơ quan thuế tiết tiệm thời gian và mức giá cho người nộp thuế. Kê khai thuế qua mạng đã giúp giảm thiểu việc quá tải; tại những cơ quan thuế mỗi lúc tới dịp kê khai thuế của doanh nghiệp.

Đây là một dịch vụ Thuế điện tử được luật pháp về Thuế quy định; và ứng dụng cho các doanh nghiệp đủ điều kiện kê khai thuế qua mạng; và đây cũng là hình thực tự nguyện.

Mục tiêu của kê khai thuế:

 • Hình thức kê khai thuế qua mạng giúp đơn thuần hóa những thủ tục nộp thuế; tiết kiệm thời gian và mức giá cho người nộp thuế.
 • Giảm thiểu tình trạng quá tải tại Cơ quan thuế mỗi lúc tới kỳ hạn nộp giấy tờ kê khai thuế của các doanh nghiệp.
 • Hướng đến mục đích hệ thống kê khai thuế, nộp thuế hiện đại, rẻ nhất.

Lợi ích của việc kê khai thuế:

 • Vì là hình thức kê khai và đóng thuế qua mang nên các doanh nghiệp chủ động sắp xếp được thời gian lúc đóng thuế; vừa đáp ứng được bổn phận nhà nước; vừa không tác động đến công việc của người nộp thuế.
 • Tiết kiệm được giá thành phê duyệt các thủ tục giấy tờ.
 • Có thể ủy quyền cho người tin cậy để thực hành kê khai thuế lúc người đại diện doanh nghiệp bận.
 • Hướng đến mục tiêu hệ thống kê khai thuế; nộp thuế theo cách hiện đại, minh bạch và rẻ nhất cho cả doanh nghiệp và nhà nước.

Hi vọng thông qua bài viết này, Quý khách hàng đã hiểu rõ về Biểu mẫu, Chế độ kế toán, Biểu mẫu kế toán và biểu mẫu kê khai thuế, từ đó áp dụng vào quá trình thực hiện nghĩa vụ đóng thuế của mình.

Nếu Quý khách hàng có những thắc cần giải đấp những thông tin trên hoặc đang gặp vướng mắc gì khi thực hiện công việc này, hãy liên hệ tới Hãng Kiểm toán Calico để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Liên hệ tới kiemtoancalico.com để được hỗ trợ kịp thời.

5/5 - (2 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (2 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO