Thuế Giá trị gia tăng

HOA-DON-DOI-VOI-CAC-KHOAN-TIEN-DIEN-NUOC
thue-nha-thau-thue-gtgt-thue-tndn-lien-quan-den-hoat-dong-nang-cap-he-thong-thu-tin-hieu-ve-tinh-va-cung-cap-dich-vu-truy-cap-kho-hinh-anh
THUE-GTGT-VOI-NHA-THAU-THUC-HIEN-DU-AN-THUY-DIEN-TAI-LAO
THUE-GTGT-VOI-NHA-THAU-THUC-HIEN-DU-AN-THUY-DIEN-TAI-LAO
Quy định, thuế suất, điều kiện áp dụng thuế GTGT, TNDN, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua quyền truy cập trang website của nhà thầu nước ngoài.
hoan-nop-thua-va-cap-nhat-ho-so-tren-he-thong-quan-ly-thue-tap-trung
Chuyen-nhuong-du-an-dau-tu
Chuyen-nhuong-du-an-dau-tu
Chuyen-nhuong-du-an-dau-tu
Chinh-sach-thue-GTGT-doi-voi-san-pham-xuat-khau
Chinh-sach-thue-GTGT-doi-voi-san-pham-xuat-khau