Thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp luôn là một trong những mối quan tâm chính của kiểm toán viên vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các doanh nghiệp.

Đối với thuế TNDN, thông thường ở mỗi công ty sẽ có một bộ phận kế toán, bộ phận này chịu trách nhiệm tính toán và đóng thuế với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, đối với các công ty mới thành lập, các công ty vừa và nhỏ, việc này thường gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, pháp luật thuế từ năm 2021 sẽ có nhiều thay đổi, nếu không cập nhật kịp thời sẽ dẫn đến sai sót trong quá trình thực hiện.

Trong các bài viết dưới đây, Hãng kiểm toán Calico sẽ cung cấp, hướng dẫn các thông tin mới nhất để bạn đọc có thể nắm rõ được về thuế TNDN căn cứ trên các điều luật, thông tư hiện hành như thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính, công thức tính các loại thuế TNDN phải nộp? Kỳ tính thuế TNDN? Phương pháp hạch toán, kê khai thuế TNDN. Cùng tìm hiểu nhé!

Thue-TNDN-doi-voi-du-an-dau-tu-mo-rong
IMG_1486_1572251548129
Thue_TNCN-04
Thue_TNDN
Thue-XK-doi-voi-hoat-dong-tai-che
thu-nhap-chiu-thue-khi-xac-dinh-thue-tndn
chi-phi-duoc-tru-khi-tinh-thue-tndn-cua-hang-nhap-khau
huong-dan-ve-uu-dai-thue-tndn-doi-voi-du-an-dau-tu-nha-may-thuy-dien
chinh-sach-thue-tndn-theo-cong-van-3019-ct-ttht
Chinh-sach-thue-GTGT-doi-voi-san-pham-xuat-khau
Khau-tru-doi-voi-khoan-du-phong-rui-ro-tin-dung