Kết chuyển thuế GTGT

Kết chuyển thuế giá trị gia tăng là một nghiệp vụ kế toán mà các doanh nghiệp thực hiện định kì theo quy định. Do đó, hàng tháng, sau khi cân đối số hóa đơn đầu vào, đầu ra và căn cứ vào biểu suất thuế GTGT để lập tờ khai, bộ phận kế toán của công ty, tổ chức thực hiện kết chuyển số thuế GTGT để tính ra số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau hay số thuế GTGT phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Vậy kết chuyển thuế giá trị gia tăng cuối kỳ như thế nào, mời quý bạn đọc tham khảo trong các bài viết dưới đây nhé. Hãng Kiểm toán Calico xin cung cấp các nội dung liên quan đến hướng dẫn cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính, hạch toán Kết chuyển chi phí, kết chuyển giá vốn, kết chuyển doanh thu, kết chuyển thuế GTGT, kết chuyển thuế TNDN, kết chuyển lãi lỗ cuối năm…

Ke-khai-thue-GTGT-va-nop-thue-GTGT
Ấn định thuế đối với người nộp thuế
Bù trừ tiền thuế nợ vào tiền thuế GTGT được hoàn cho Công ty thi công các công trình thuộc nguồn vốn NSNN
Hoàn thuế GTGT