Luật quản lý thuế

  Thuế Giá trị gia tăng

  • Kê khai thuế các khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại 10/05/2021 Kê khai thuế thay đối với khoản chiết khấu thương mại,khuyến mại cho hộ, cá nhân kinh doanh...Công ty nộp thuế theo PP khoán, nộp thuế thay cho cá nhân
  • Hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ 10/05/2021 Trường hợp phát sinh hoạt động bán hàng hóa(hàng mẫu nhập khẩu) thì phải lập hóa đơn theo hướng dẫn điểm a khoản 7 Điều 3 TT 26/2015/TT-BTC; và thực hiện kê khai thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.
  • THUẾ GTGT VỚI DỊCH VỤ MÔI GIỚI VẬN TẢI QUỐC TẾ 10/05/2021 Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

  Thu nhập doanh nghiệp

  Thuế Thu nhập cá nhân

  • Hướng dẫn cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 10/05/2021 Hướng dẫn kê khai thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài nắm bắt đúng…
  • Điều kiện giảm trừ gia cảnh thuế TNCN 10/05/2021 Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 01 (một) triệu đồng thì người nộp thuế phải cam kết và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin người phụ thuộc.
  • CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC TỈNH 10/05/2021 Trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính có đơn vị phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính: người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính; tính thuế, phân bố nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước.

  Chuẩn mực kế toán

  Hóa đơn

  Thuế và Phí khác

  Báo cáo tài chính

  Hỗ trợ kê khai

  banner 3

  BAN LÃNH ĐẠO

  BẢN TIN THUẾ

  Quy định về thuế môn bài áp dụng cho Doanh nghiệp và cá nhân, hộ kinh doanh THEO Cali Hoàng View: 158 lượt xem

  Quy định về thuế môn bài áp dụng cho Doanh nghiệp và cá nhân, hộ kinh doanh cá thể cụ thể như sau… Căn cứ theo: – Thông tư 302/2016/TT-BTC, Thông tư 65/2020/TT-BTC. – Nghị định 139/2016/NĐ-CP, Nghị định 22/2020/NĐ-CP, Nghị định 126/2020/NĐ-CP.   => Quy định về thuế môn bài áp dụng cho Doanh […]

  Khách hàng thân thiết

  Tâm niệm “Mỗi đối tác là một đại sứ thương hiệu”, Caligroup gìn giữ các mối quan hệ tư vấn bằng 4 nguyên tắc: Trung thực – Thẳng thắn – Tận tụy và Cam kết.

  Partner Hey
  Partner CEO Suite
  Partner Gosigi
  Partner 1pay
  Partner Apolat
  Partner McGregor
  Partner AnPsoft
  khach-hang-sme-9
  Partner 36
  Partner Thanh An
  Partner Coma
  Partner CSG
  Partner VNSteel
  Partner Taviba
  Partner Hung Hai
  vietphatjsc
  Partner Galaxy
  Partner Weldcom
  Partner DDG
  Partner Bitexco
  Partner Thu Cuc
  Partner Alt plus
  khach-hang-sme-6
  khach-hang-sme-7
  khach-hang-sme-3
  khach-hang-sme-4
  khach-hang-sme-2
  Partner Galaxy
  khach-hang-sme-1
  khach-hang-sme-8
  banner calico