Banner_trang_chu

Luật quản lý thuế

Thuế Giá trị gia tăng

Thu nhập doanh nghiệp

Thuế Thu nhập cá nhân

Chuẩn mực kế toán

Hóa đơn

Thuế và Phí khác

Báo cáo tài chính

Hỗ trợ kê khai

banner 3

BAN LÃNH ĐẠO

 • LeMinhTam_Founder
  Lê Minh Tâm
  Chủ tịch HĐTV Hãng kiểm toán Calico. Thạc sĩ luật kinh tế. Kiểm toán viên. Đại lý thuế. Hội viên ACCA.
  Hồ Sơ >>
 • CEO Nguyen Manh Chien
  Nguyễn Mạnh Chiến
  Giám đốc Hãng kiểm toán Calico. Kiểm toán viên. Thẩm định viên. Đại lý thuế hành nghề.
  Hồ Sơ >>
 • Pham-Ba-Tuyen-ACCA
  Phạm Bá Tuyền
  Phó giám đốc. Kiểm toán viên. Đại lý thuế. Chuyên gia tư vấn Due Diligence. Hội viên ACCA.
  Hồ Sơ >>
 • Tranvanminh_cpa
  Trần Văn Minh
  Phó giám đốc kiểm toán. Kiểm toán viên. Thẩm định viên về giá. Đại lý thuế.
  Hồ Sơ >>

BẢN TIN THUẾ

trich-lap-du-phong
Thông tư 48/2019/TT-BTC HD trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho THEO [Dung] Thuy View: 179 lượt xem

Thông tư số: 48/2019/TT-BTC HƯỚNG DẪN VIỆC TRÍCH LẬP VÀ XỬ LÝ CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO, TỔN THẤT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ, NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI DOANH NGHIỆP Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. […]

Khách hàng thân thiết

Tâm niệm “Mỗi đối tác là một đại sứ thương hiệu”, Caligroup gìn giữ các mối quan hệ tư vấn bằng 4 nguyên tắc: Trung thực – Thẳng thắn – Tận tụy và Cam kết.

Partner Hey
Partner CEO Suite
Partner Gosigi
Partner 1pay
Partner Apolat
Partner McGregor
Partner AnPsoft
khach-hang-sme-9
Partner 36
Partner Thanh An
Partner Coma
Partner CSG
Partner VNSteel
Partner Taviba
Partner Hung Hai
vietphatjsc
Partner Galaxy
Partner Weldcom
Partner DDG
Partner Bitexco
Partner Thu Cuc
Partner Alt plus
khach-hang-sme-6
khach-hang-sme-7
khach-hang-sme-3
khach-hang-sme-4
khach-hang-sme-2
Partner Galaxy
khach-hang-sme-1
khach-hang-sme-8
calico_banner2