Luật quản lý thuế

  Thuế Giá trị gia tăng

  • KHẤU TRỪ 2% THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 14/06/2021 Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Cục thuế TP. Hà Nội sẽ đăng tải nội dung trên trang web http://hanoi.gdt.gov.vn hướng dẫn người nộp thuế khi các văn bản được ban hành.
  • QUY ĐỊNH LIÊN QUAN THUẾ SUẤT THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 12/06/2021 Trường hợp Trung tâm có cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 và theo đúng các lĩnh vực được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ mà Trung tâm được cấp thì các dịch vụ khoa học công nghệ này được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.
  • HƯỚNG DẪN VỀ KHẤU TRỪ THUẾ ĐÃ NỘP Ở NƯỚC NGOÀI 12/06/2021 Số thuế đã nộp ở nước ngoài được khấu trừ nếu đã ký hiệp định…

  Thu nhập doanh nghiệp

  • QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 12/06/2021 Trường hợp trong năm 2019, các cá nhân được điều chuyển từ Công ty phát hành báo chí Trung ương sang Tổng Công ty và hiện tại đang làm việc tại Tổng Công ty, việc điều chuyển trên đáp ứng điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống thì các cá nhân này được phép ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2019 cho Tổng Công ty đối với cả phần thu nhập nhận được từ Công ty phát hành báo chí Trung ương nếu thuộc đối tượng được ủy quyền.
  • CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ 12/06/2021 Trả lời công văn số 558/TCKT-SHL ngày 21/5/2020 của Công ty CP đầu tư địa ốc Sông Hồng. Hỏi về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản chi mua dịch vụ vận chuyển, dịch vụ bưu chính, giao hàng, dịch vụ cung cấp thức ăn chỉ có chứng từ thu (phiếu thu) của bên bán hàng hóa, dịch vụ.
  • CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI ỦY THÁC QUẢN LÝ, XỬ LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO 12/06/2021 Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 2078/BIDV-TC ngày 27/4/2020 về việc giải đáp chính sách thuế. Theo đó Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam. Đề nghị hướng dẫn về hạch toán chi phí khi ủy thác quản lý, xử lý tài sản đảm bảo. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  Thuế Thu nhập cá nhân

  Chuẩn mực kế toán

  Hóa đơn

  Thuế và Phí khác

  • QUY ĐỊNH VỀ KHOẢN CHÊNH LỆCH, KHOẢN HOA HỒNG ĐỐI VỚI THUẾ NHÀ THẦU 12/06/2021 Theo quy định của pháp luật thì khoản thu nhập (khoản tiền chênh lệch) mà công ty nước ngoài nhận được từ Công ty dây đồng Việt Nam CFT cho từng nghiệp vụ Hedging là khoản thu nhập khác (khoản thu tài chính khác) của công ty nước ngoài nên không thuộc trường hợp phải khai, nộp thuế GTGT, tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu tính thuế là 2%.
  • MIỄN THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP SẢN XUẤT XUẤT KHẨU 12/06/2021 Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu, đã đưa hàng hóa nhập khẩu vào sản xuất, sau đó thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công hoặc sản xuất một số công đoạn và nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất để xuất khẩu sản phẩm nhưng không thông báo cho cơ quan hải quan thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ nên phần hàng hóa nhập khẩu đã đưa cho doanh nghiệp khác sản xuất hoặc gia công không đủ cơ sở để miễn thuế nhập khẩu.
  • ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG ĐỂ GIA HẠN THỜI GIAN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THU ĐẤT 12/06/2021 Cơ quan thuế căn cứ vào nguyên tắc tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg để xác định ngành kinh tế được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ.

  Báo cáo tài chính

  Hỗ trợ kê khai

  banner 3

  BAN LÃNH ĐẠO

  BẢN TIN THUẾ

  Quy định về thuế môn bài áp dụng cho Doanh nghiệp và cá nhân, hộ kinh doanh THEO Cali Hoàng View: 247 lượt xem

  Quy định về thuế môn bài áp dụng cho Doanh nghiệp và cá nhân, hộ kinh doanh cá thể cụ thể như sau… Căn cứ theo: – Thông tư 302/2016/TT-BTC, Thông tư 65/2020/TT-BTC. – Nghị định 139/2016/NĐ-CP, Nghị định 22/2020/NĐ-CP, Nghị định 126/2020/NĐ-CP.   => Quy định về thuế môn bài áp dụng cho Doanh […]

  Khách hàng thân thiết

  Tâm niệm “Mỗi đối tác là một đại sứ thương hiệu”, Caligroup gìn giữ các mối quan hệ tư vấn bằng 4 nguyên tắc: Trung thực – Thẳng thắn – Tận tụy và Cam kết.

  Partner Hey
  Partner CEO Suite
  Partner Gosigi
  Partner 1pay
  Partner Apolat
  Partner McGregor
  Partner AnPsoft
  khach-hang-sme-9
  Partner 36
  Partner Thanh An
  Partner Coma
  Partner CSG
  Partner VNSteel
  Partner Taviba
  Partner Hung Hai
  vietphatjsc
  Partner Galaxy
  Partner Weldcom
  Partner DDG
  Partner Bitexco
  Partner Thu Cuc
  Partner Alt plus
  khach-hang-sme-6
  khach-hang-sme-7
  khach-hang-sme-3
  khach-hang-sme-4
  khach-hang-sme-2
  Partner Galaxy
  khach-hang-sme-1
  khach-hang-sme-8
  banner calico