Hạch toán thuế TNDN

Mọi tổ chức, doanh nghiệp đều phải nộp thuế cho nhà nước đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh tạo ra lợi nhuận và doanh thu chịu thuế. Thuế này được gọi là thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Vậy hãy hiểu cho đúng thì thuế doanh nghiệp là gì? Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành ra sao?

Trong các nội dung dưới đây, Hãng Kiểm toán Calico sẽ hướng dẫ hạch toán thuế thu nhập vào chi phí thuế TNDN tạm nộp quý, hạch toán thuế TNDN nộp thừa, hạch toán số thuế TNDN nộp thiếu cuối năm theo TK 821 thông tư 200. Mời các bạn cùng đón đọc!

Thue_TNDN
Chinh-sach-thue-GTGT-doi-voi-san-pham-xuat-khau
huong-dan-khai-thue-doi-voi-don-vi-su-nghiep
thue-tndn-doi-voi-khoan-tien-lai-ngan-hang
Bao-cao-vuong-mac-ma-so-HS-va-tri-gia-tinh-thue-trong-qua-trinh-KTSTQ
hach-toan-hoan-tra-thue-tndn-tu-hoat-dong-chuyen-nhuong-bat-dong-san
Huong-dan-to-chuc-thuc-hien-ND-so-68-2020-ND-CP
Thue-TNDN-trong-chuyen-nhuong-bat-dong-san-kiemtoancalico
thue-tndn-hach-toan-thue-tndn-3
hoàn thuế TNDN