Kê khai thuế GTGT

Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng qua mạng theo tháng và kê khai thuế giá trị gia tăng qua mạng theo quý mới nhất theo Luật quản lý thuế. Mời Quý bạn đọc theo dõi các bài viết dưới đây từ các chuyên gia tư vấn của Hãng kiểm toán Calico để hiểu rõ hơn những thông tin về cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp; Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý, tháng; Cách xác định kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trực tiếp; Cách tính thuế GTGT đầu vào; Cách lập tờ kê khai thuế giá trị gia tăng như thế nào để đúng với quy định của pháp luật.

huong-dan-ke-khai-thue-gtgt-doi-voi-chi-nhanh
Thue-GTGT-doi-voi-thiet-bi-san-xuat-chan-nuoi
Chinh-sach-thue-GTGT-chuyen-nhuong-du-an-nhu-the-nao
Ke-khai-thue-GTGT-va-nop-thue-GTGT
Chinh-sach-thue-doi-voi-dich-vu-cung-cap-cho-nuoc-ngoai
Chinh-sach-thue-GTGT-chuyen-nhuong-du-an-nhu-the-nao
Mot-so-quy-dinh-ve-Hoan-thue-GTGT
Chuyen-nhuong-du-an-dau-tu
Chinh-sach-thue-GTGT-doi-voi-san-pham-xuat-khau
ke-khai-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-hoat-dong-kinh-doanh-bao-hiem
Thue-suat-thue-GTGT-cua-mat-hang-trang-thiet-bi-y-te-nhap-khau