Hoàn thuế GTGT

Hoàn thuế giá trị gia tăng là một trong những nghiệp kế toán thường gặp. Tuy nhiên, không phải kế toán nào cũng hiểu hết về nghiệp vụ này. Trong một số trường hợp nhất định, sau khi nộp thuế, các doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế GTGT. Nộp thuế là nghĩa vụ bắt buộc mà các cá nhân và doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ, kịp thời cho nhà nước. Nhà nước có trách nhiệm quyết định mức thuế, cũng như ban hành các văn bản cho các tổ chức yêu cầu nộp thuế.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, do lỗi chủ quan hoặc khách quan, cơ quan thuế thu nhiều hơn số tiền công ty phải nộp, điều này đặt ra nghi vấn về việc hoàn thuế của nhà nước cho doanh nghiệp.

Vậy hoàn thuế là gì? Các trường hợp nào được hoàn thuế GTGT? Các điều khoản và điều kiện của hoàn thuế GTGT

Trong các bài viết dưới dây, Hãng Kiểm toán Calico xin cung cấp các nội dung chi tiết về những thắc mắc trên!

Mot-so-quy-dinh-ve-Hoan-thue-GTGT
Ke-khai-thue-GTGT-va-nop-thue-GTGT
hoan-nop-thua-va-cap-nhat-ho-so-tren-he-thong-quan-ly-thue-tap-trung
Thue-suat-thue-GTGT-cua-mat-hang-trang-thiet-bi-y-te-nhap-khau
Ke-khai-thue-gia-tri-gia-tang-voi-du-an-dau-tu
quy-dinh-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-du-an-dau-tu
Hoan-thue-GTGT-doi-voi-du-an-dau-tu
quy-dinh-ve-gia-han-nop-thue-gtgt-doi-voi-hoat-dong-kinh-doanh-xay-dung-vang-lai-ngoai-tinh
xu-ly-bu-tru-so-tien-thue-tien-cham-nop-va-tien-phat-nop-thua
hoan-thue-du-an-dau-tu