Chi phí và thu nhập tính thuế

chính sách thuế TNDN
thue-tndn-chi-phi-va-thu-nhap-tinh-thue-4
XĐ doanh thu tính thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định
Lập hóa đơn GTGT và xác định doanh thu chịu thuế TNDN đối với hoạt động mua bán và chuyển nhượng bất động sản
thuế TNDN
doanh thu chuyển nhượng thanh lý
Thu nhập chịu thuế TNDN
sửa đổi
Hóa đơn dịch vụ kinh doanh vàng
0906246800