Web Analytics

Chi phí và thu nhập tính thuế

thue-tndn-chi-phi-va-thu-nhap-tinh-thue-3
Quy định về sử dụng hóa đơn GTGT đầu vào sau khi sáp nhập
chính sách thuế TNDN
thue-tndn-chi-phi-va-thu-nhap-tinh-thue-4
XĐ doanh thu tính thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định
Lập hóa đơn GTGT và xác định doanh thu chịu thuế TNDN đối với hoạt động mua bán và chuyển nhượng bất động sản
doanh thu chuyển nhượng thanh lý