Chính sách thuế đối với hoạt động xây dựng trường học bằng nguồn tài trợ

16/07/2021 1420 lượt xem    

Công văn số: 10379/CT-TTHT, ngày 10/03/2020
V/v chính sách thuế đối với hoạt động xây dựng trường học bằng nguồn tài trợ

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn
(Đ/c: Số 455 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội)
MST: 0100107444

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 642/PC-TCT ngày 16/8/2019 của Tổng cục Thuế chuyển công văn số 18/CV-TBG đề ngày 12/8/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế đối với hoạt động thi công xây dựng 08 phòng học trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đầu ra đối với hoạt động thi công xây dựng 08 phòng học trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Tổng cục Thuế đã hướng dẫn tại Công văn số 482/TCT-CS ngày 10/02/2020. Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm bản photocoppy đính kèm để đơn vị nghiên cứu thực hiện.

2. Về khấu trừ thuế GTGT đầu vào

– Căn cứ Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, điểm b khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC , Điều 9 Thông tư số 151/2014/TT-BTC , khoản 5 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC), quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

– Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

(đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính), quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ quy định trên,

Trường hợp Công ty phát sinh khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ để thi công xây dựng công trình nêu trên nếu đáp ứng nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, điểm b khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC , Điều 9 Thông tư số 151/2014/TT-BTC , khoản 5 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) và điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC) thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

3. Về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

– Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính:

“’Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư sổ 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…”

Căn cứ quy định trên,

Trường hợp Công ty phát sinh khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ để thi công xây dựng công trình nêu trên nếu đáp ứng điều kiện khoản chi được trừ quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn biết và thực hiện./.

Chúc bạn áp dụng thành công!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO