Thuế suất thuế GTGT

Đối tượng không chịu thuế GTGT với mặt hàng thức ăn chăn nuôi
thue-gtgt-thue-suat-thue-gtgt-4
thue-gtgt-thue-suat-thue-gtgt-1
THUẾ GTGT
thue-gtgt-thue-suat-thue-gtgt-5
thuế giá trị gia tăng
khai thuế GTGT
Hoàn thuế GTGT
chính sách thuế GTGT
Hoàn thuế GTGT
0906246800