Thuế suất thuế GTGT

THUE-GTGT-DOI-VOI-HANG-PHU-PHAM
thue-nha-thau-thue-gtgt-thue-tndn-lien-quan-den-hoat-dong-nang-cap-he-thong-thu-tin-hieu-ve-tinh-va-cung-cap-dich-vu-truy-cap-kho-hinh-anh
THUE-GTGT-VOI-NHA-THAU-THUC-HIEN-DU-AN-THUY-DIEN-TAI-LAO
Quy định, thuế suất, điều kiện áp dụng thuế GTGT, TNDN, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua quyền truy cập trang website của nhà thầu nước ngoài.
Chinh-sach-thue-GTGT-doi-voi-san-pham-xuat-khau
quy-dinh-thue-gtgt-voi-dich-vu-cho-khach-hang-cua-doi-tac-nuoc-ngoai
Thue-suat-thue-GTGT-cua-mat-hang-trang-thiet-bi-y-te-nhap-khau
Huong-dan-hach-toan-va-ke-khai-thue
Ap-dung-thue-suat-0-khi-xuat-khau-dich-vu
Chinh-sach-thue-khi-nhan-khoan-vien-tro-phi-chinh-phu
Chinh-sach-thue-GTGT-voi-truong-hop-mua-lai-dich-vu-tu-khach-hang