CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

19/07/2021 1645 lượt xem    
CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

CV số 64/KHLĐ-VP ghi ngày 26/03/2021 của Viện Khoa học Lao động và Xã hội về thuế GTGT đối với dịch vụ khoa học công nghệ

Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

 • Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT
 • Căn cứ vào Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

Tại Điều 2 hướng dẫn đối tượng chịu thuế GTGT như sau:

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là:

 • Hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài)
 • Trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 của Thông tư này.

Tại khoản 19 Điều 4 hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT:

…19. Hàng nhập khẩu và hàng hóa, dịch vụ bán cho các tổ chức, cá nhân để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại trong các trường hợp sau:

d) Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao; hàng là đồ dùng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi về nước mang theo;

đ) Hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế;

Mức hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo mức miễn thuế nhập khẩu quy định tại:

 • Luật thuế xuất khẩu
 • Thuế nhập khẩu
 • Các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hàng hóa nhập khẩu của tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp đối tượng miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam có thuế GTGT thì thuộc trường hợp hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 7 Điều 18 Thông tư này.

Đối tượng, hàng hóa, thủ tục hồ sơ để được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao hướng dẫn tại Điều này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thực hiện hoàn thuế GTGT đối với:

 • Cơ quan đại diện ngoại giao
 • Cơ quan lãnh sự
 • Cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tại khoản 15 Điều 10 hướng dẫn thuế suất 5% như sau:

 • Dịch vụ khoa học và công nghệ là: các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
 • Các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ;
 • Chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử;
 • Dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet

Tại Điều 11 hướng dẫn thuế GTGT 10% như sau:

Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại:

 • Điều 4 của thông tư
 • Điều 9 của thông tư
 • Điều 10 của thông tư

Căn cứ Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết:

Thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của:
Sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế tại khoản 3 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về hoàn thuế GTGT như sau:

Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao: theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ quy định trên:

Trường hợp Viện Khoa học Lao động và Xã hội cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật cho Văn phòng Lao động Quốc tế thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất GTGT 5%.

Trường hợp Văn phòng Lao động Quốc tế là đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn, trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng thì được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên:

Theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài Chính.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội để được hỗ trợ giải quyết, được đăng tải trên:

 • Website http://hanoi.gdt.gov.vn
 • Hặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 6

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Viện Khoa học Lao động và Xã hội được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO