THUẾ SUẤT THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

16/07/2021 2356 lượt xem    

Số: 331/CT-TTHT, ngày 06 tháng 01 năm 2020
V/v thuế GTGT.

Kính gửi: Viện Vũ khí
(Địa chỉ: Số 51 Đường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội;
MST: 0104513687)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 2417/VVK-TMKH ngày 13/12/2019 của Viện Vũ khí. Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Điều 18 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội quy định:

“Điều 18. Lập và lưu trữ chứng từ kế toán

 1. Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

…ˮ

– Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ (KH&CN) số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội quy định:

+ Tại Điều 3 quy định:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Hoạt động KH&CN là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ.

 1. Dịch vụ KH&CN là hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

…ˮ

+ Tại Điều 33 quy định:

Điều 33. Phân loại hợp đồng khoa học và công nghệ

 1. Nhiệm vụ KH&CN, hoạt động dịch vụ KH&CN được thực hiện thông qua hợp đồng KH&CN bằng văn bản.
 2. Các loại hợp đồng KH&CN gồm:

a) Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

b) Hợp đồng chuyển giao công nghệ;

c) Hợp đồng dịch vụ KH&CN.

– Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật thuế GTGT quy định về đối tượng chịu thuế GTGT.

– Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/04/2015 của liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước.

– Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính

Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước.

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định:

+ Tại Khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

…ˮ

– Căn cứ Điểm 1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về

Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp quy định:

“1. Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.

…ˮ

– Căn cứ Khoản 15 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

“Điều 10. Thuế suất 5%

 1. Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu KH&CN trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội theo hợp đồng dịch vụ KH&CN quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet.”

Căn cứ các quy định nêu trên,

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: Trường hợp Viện Vũ khí thực hiện hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ, nếu dịch vụ này phù hợp với lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của Viện thì thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ KH&CN quy định tại Luật Khoa học và công nghệ là 5% theo quy định tại Khoản 15 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên. Khi cung cấp dịch vụ, Viện Vũ khí có trách nhiệm lập hóa đơn và kê khai thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp Viện Vũ khí thực hiện hợp đồng nghiên cứu KH&CN theo đúng quy định tại Luật Khoa học và công nghệ và các văn bản pháp luật có liên quan bằng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước thì việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ nêu trên không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thuế GTGT.

Trường hợp còn vướng mắc; đề nghị Công ty liên hệ Phòng Thanh tra-Kiểm tra thuế số 6 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để đơn vị được biết và thực hiện./.

Chúc bạn thành công!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO