V/v tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh vào Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022

15/02/2022 2555 lượt xem    

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 433/BYT-MT
V/v tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh vào Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

 

Kính gửi:

– Các Bộ: Ngoại giao; Quốc phòng; Công an; Giao thông vận tải;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Hiện nay, tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cao: người từ 18 tuổi trở lên được tiêm 1 mũi đạt gần 100%, tiêm đủ 2 mũi đạt 95,6%, tiêm mũi 3 đạt 18,6%; trẻ em (12-17 tuổi) tiêm mũi 1 đạt 94,1%, tiêm đủ 2 mũi đạt 82,2%. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh vào Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 và đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Bộ Y tế đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai các nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung quy định tại Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

2. Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh vào Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022; hướng dẫn các biện pháp phòng, chng dịch gồm thực hiện 5K, khai báo y tế trước khi nhập cảnh và ngay khi về đến địa điểm lưu trú; nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó th… thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương đđược hướng dẫn, xét nghiệm SARS-COV-2 và xử trí theo quy định.

3. Tăng cường kiểm tra giám sát các biện pháp phòng, chống dịch, xét nghiệm trong thời gian người nhập cảnh thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú hoặc cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú; kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
– Các đồng chí Thứ trưởng;
– Sở Y tế các tỉnh, th
ành phố;
– Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành
phố;
– Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO