V/v nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

15/02/2022 3069 lượt xem    

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 175/SGDĐT-VP
V/v nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

 

Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;
– Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở;
– Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 752/VP-KGVX ngày 21/01/2022 của UBND Thành phố về việc lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2022 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Thông báo số 57/TB-UBND ngày 19/01/2022 của UBND Thành phố về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ TẾT

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Giáo dục và Đào tạo; phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội: Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 từ thứ Bảy ngày 29/01/2022 đến hết thứ Bảy ngày 05/02/2022 (tức là từ ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

II. NHỮNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN

1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 17/12/2021 của UBND Thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022 và Kế hoạch số 4572/UBND-TH ngày 18/12/2021 của UBND Thành phố về việc triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2022 của UBND Thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Công văn số 236/BGDĐT-VP ngày 20/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tết năm 2022; Công văn số 4322/SGDĐT-CTTT ngày 20/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới; Công văn số 4383/SGDĐT-CTTT ngày 24/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

2. Các nhà trường thông báo cụ thể lịch nghỉ Tết đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường; thực hiện nghiêm túc việc phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết. Phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng cháy nổ,… cho đơn vị.

3. Căn cứ vào điều kiện thực tế, các đơn vị quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với cán bộ, giáo viên, các gia đình thuộc diện chính sách và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong thời gian nghỉ Tết, nếu có vấn đề phát sinh các đơn vị cần báo cáo ngay về Sở Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại trực: 02438257260; 02439421420.

4. Phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền, giáo dục đến học sinh, sinh viên trọng tâm thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; không chơi cờ bạc và các tệ nạn xã hội; không thực hiện vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ hoặc các trò chơi nguy hiểm khác.

5. Chế độ báo cáo: Lịch trực Tết của các đơn vị và Báo cáo công tác chuẩn bị đón Tết gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/01/2022; Báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết gửi trước 09h00 ngày 06/02/2022 (mùng 6 Tết) và qua email: vanphongso@hanoiedu.vn

Sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị phải khẩn trương ổn định nề nếp dạy, học và làm việc bình thường.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– UBND Thành phố;
– Đ/c Giám đốc Sở;
– Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
– Các phòng thuộc Sở;
– Cổng TTĐT của Ngành;
– Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC
Trần Thế Cương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO