Quỹ đầu tư Vinastock

17/05/2019 7234 lượt xem    

Là một quỹ đầu tư tài chính, yêu cầu kiểm soát các rủi ro pháp lý và các hoạt động huy động vốn, đầu tư và minh bạch hóa thông tin đòi hỏi Vinastock cần lựa chọn một đơn vị đồng hành có đầy đủ các năng lực tư vấn, bao gồm kiểm toán, kiểm soát nội bộ, tư vấn thuế và tư vấn luật đầu tư.

công ty kiểm toán Calico là đối tác chiến lược phù hợp nhất trong suốt 3 năm hoạt động của Quỹ.

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO