V/v tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố

15/02/2022 2955 lượt xem    

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 227/SGDĐT-CTTT-KHCN
V/v tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

 

Kính gửi:

– UBND các quận, huyện, thị xã;
– Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
– Các trường trực thuộc Sở;
– Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên;
– Các trường trung cấp, cao đ
ng, học viện liên kết dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên.

Thực hiện Công văn số 234/UBND-KGVX ngày 21/01/2022 của UBND Thành phố về việc học sinh trở lại trường học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến UBND các quận, huyện, thị xã; Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; các trường trực thuộc Sở; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; các trường trung cấp, cao đẳng, học viện liên kết dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố các nội dung như sau:

Tại địa bàn các xã/phường/thị trấn của 30 quận/huyện/thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 cho phép học sinh một số khối lớp trở lại trường học tập trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể:

1. Quy mô

– Đi học trực tiếp: học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 của các trường trung học phổ thông, các trường trung học cơ sở, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, cao đẳng, học viện liên kết dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên.

– Học trực tuyến: học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6 của cấp trung học cơ sở.

– Nghỉ học tại nhà: trẻ mầm non.

2. Thời gian thực hiện

– Bắt đầu từ ngày 08/02/2022 (thứ Ba).

– Học các ngày trong tuân theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

3. Nội dung thực hiện

3.1. Chỉ tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2. Các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Trường hợp học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch cấp độ 3, cấp độ 4 nhà trường tổ chức cho các em học trực tuyến tại nhà.

3.2. Trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch COVID- 19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn Liên ngành số 3668/HDLN: SGDĐT-SYT ngày 25/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch xử lý tình huống khi có cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh là F0; tổ chức tng vệ sinh môi trường hằng ngày.

3.3. Giáo viên chưa tiêm đủ vc-xin phòng chống COVID-19 theo quy định của ngành Y tế chỉ dạy trực tuyến, không dạy trực tiếp. Không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống trong trường, học sinh mang theo nước uống cá nhân. Nhà trường chỉ tổ chức dạy học trực tiếp 01 buổi/ngày.

3.4. Tiếp tục duy trì những kết quả đạt được trong tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian vừa qua đhỗ trợ và sẵn sàng chuyển đổi phương án dạy học khi tình hình dịch diễn biến phức tạp. Những ngày đầu học sinh quay trở lại cần có hướng dẫn cho các em giai đoạn chuyn tiếp, làm quen, tăng cường các hoạt động tương tác, giao lưu tạo điều kiện cho các em hứng thú, mong muốn được học trực tiếp.

3.5. Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương. Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cấp quận/huyện/thị xã có trách nhiệm xem xét, cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh; có các kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra F0, F1 tại các lớp học, trường học.

3.6. Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cấp quận/huyện/thị xã phê duyệt phương án cụ thể cho học sinh đi học trở lại của các trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã/phường/thị trn trực thuộc, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo Thành phố về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

4. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh đquyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học bảo đảm y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các quận/huyện/thị xã chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Thủ trưởng các nhà trường, các cơ sở giáo dục thông báo kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh được biết các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Bí thư Thành ủy;
– Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Thành ủy Hà Nội;
(để b/c)
– HĐND Thành phố;
(để b/c)
– UBND Thành phố;
(để b/c)
– Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
– Đ/c Nguyễn Văn Phong, PBT TU;
(để b/c)
– Đ/c Chử Xuân Dũng, PCT UBND TP;
(để b/c)
– Sở: Y tế, TTTT, LĐTBXH (để p/h);
– Các huyện/thị ủy (để p/h);
– Đ/c Giám đốc Sở;
– Các đ/c Phó Giám đốc s
;
– Các phòng thuộc Sở, CĐN;
– Cổng thông tin điện tử của Ngành;
– Lưu: VT, CTTT-KHCN
.

GIÁM ĐỐC
Trần Thế Cương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO