Khấu trừ thuế GTGT

Khấu trừ thuế GTGT là một phương pháp áp dụng cho các loại thuế hiện hành, trong đó chủ thể không trực tiếp nộp thuế mà khấu trừ số thuế từ chi phí mua hàng hoặc thu nhập của họ.

Các nguyên tắc khấu trừ đối với thuế giá trị gia tăng đầu vào như: phân bổ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá chịu thuế và không chịu thuế. Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Cách xử lý số thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ…

Trong các bài viết dưới đây, Hãng kiểm toán Calico sẽ hướng dẫn tính thuế GTGT phải nộp: Tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ, cách tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, cách xác định giá tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ … theo thông tư mới nhất nhất hiện nay. Mời các bạn cùng đón đọc!

Ke-khai-thue-GTGT-va-nop-thue-GTGT
thue-ttdb-va-thue-gtgt-khi-mua-va-nhap-khau-truc-thang
Chinh-sach-thue-GTGT-chuyen-nhuong-du-an-nhu-the-nao
Thue-GTGT-doi-voi-hang-cung-cap-cho-DNCX
Thue-suat-thue-GTGT-cua-mat-hang-trang-thiet-bi-y-te-nhap-khau
THUE-SUAT-THUE-GTGT-DOI-VOI-DICH-VU-KHOA-HOC-VA-CONG-NGHE
HOA-DON-THUE-GTGT-D-V-HOAT-DONG-BAN-HANG-THEO-DIEU-KIEN-CIF
Ke-khai-khau-tru-thue-GTGT-dau-vao
thue-gtgt-thue-tndn-hoa-don-doi-voi-hoat-dong-chuyen-nhuong-von