THUẾ TTĐB VÀ THUẾ GTGT KHI MUA VÀ NHẬP KHẨU TRỰC THĂNG

31/07/2021 1598 lượt xem    
Thuế TTĐB và thuế GTGT khi mua và nhập khẩu trực thăng

Số: 26246/CTHN-TTHT về thuế TTĐB và thuế GTGT khi mua và nhập khẩu trực thăng

Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn PIA

Địa chỉ: NT2, khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Hoài Thanh, Phường Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

MST: 0312391581

Trả lời phiếu chuyển số 588/PC-TCT đến ngày 18/6/2021 của Tổng cục Thuế chuyển công văn số 97/2021/CV-PIA; phiếu chuyển số 615/PC-TCT đến ngày 29/6/2021 của Tổng cục Thuế chuyển công văn số 6716/BTC-CST có công văn hỏi số 101/2021/CV-PIA của Công ty CP Tập đoàn PIA (sau đây gọi tắt là “Công ty”); về việc thuế TTĐB và thuế GTGT khi mua và nhập khẩu trực thăng. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008

Quy định đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:

“e) Tàu bay, du thuyền;”

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 1 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

Quy định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:

“Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch và tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng.”

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ

Quy định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:

“1. Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch; tàu bay sử dụng cho mục đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ, an ninh, quốc phòng.

Trường hợp tàu bay, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch; tàu bay không sử dụng cho mục đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ, an ninh, quốc phòng thì phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và hướng dẫn của Bộ Tài chính.”

Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế TTĐB:

“4. Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch và tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng.

Trường hợp tàu bay, du thuyền thuộc diện không chịu thuế TTĐB; nhưng sau đó không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch và mục đích an ninh, quốc phòng; thì phải chịu thuế TTĐB.

Cơ sở kinh doanh có tàu bay, du thuyền nhập khẩu chuyển đổi mục đích nêu trên; phải kê khai nộp thuế TTĐB với cơ quan hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cơ sở kinh doanh có tàu bay, du thuyền được sản xuất trong nước chuyển đổi mục đích nêu trên; phải kê khai nộp thuế TTĐB theo giá trị còn lại; sau khi trừ giá trị đã khấu hao theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Căn cứ Khoản 17 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

Hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu trong các trường hợp sau:

a) Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư nhập khẩu; để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;

b) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư cần nhập khẩu; để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt;

c) Tàu bay (bao gồm cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài; để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại.

Để xác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu quy định tại khoản này, người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan các hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt

Danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành”.

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty mua, nhập khẩu trực thăng cho các “Hãng hàng không” thuê lại để kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch thì:

Về thuế TTĐB:
  • Trường hợp tàu bay (trực thăng) do Công ty nhập khẩu sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 195/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
  • Trường hợp tàu bay (trực thăng) do Công ty nhập khẩu không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch và mục đích an ninh, quốc phòng thì phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 195/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Về thuế GTGT:

Trường hợp Công ty nhập khẩu tàu bay (trực thăng) để làm tài sản cho thuê

Nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 17 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC; thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc; đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn; hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 5 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty CP Tập đoàn PIA biết để thực hiện.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO