V/v phòng, chống dịch đối với tổ bay trên các chuyến bay quốc tế

15/02/2022 2751 lượt xem    

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 429/BYT-MT
V/v phòng, chống dịch đối với tổ bay trên các chuyến bay quốc tế

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

 

Kính gửi:

– Các Bộ: Ngoại giao; Quốc phòng; Công an; Giao thông vận tải;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
;
– Các hãng hàng không khai thác chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam.

Bộ Y tế nhận được Công văn số 50/TCTHK-KHPT ngày 14/01/2022 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc đề nghị khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ từ tháng 01/2022 và Công văn số 59/TCTHK-VP ngày 18/01/2022 của Tng công ty Hàng không Việt Nam về việc phòng, chống dịch đối với tbay của Vietnam Airlines bay quốc tế. Về nội dung này, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với tổ bay trên các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam như sau:

1. Ngày 16/12/2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 10688/BYT-MT về việc phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh, trong đó người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú, không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú trong 03 ngày đầu; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 3 nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

2. Tổ bay trên các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định tại Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh và các văn bản liên quan. Trường hợp tổ bay đang trong thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú, có nhiệm vụ phải bay tiếp thì được thực hiện nhiệm vụ nếu có kết quả xét nghiệm (PCR hoặc Test kháng nguyên nhanh) âm tính trong vòng 24 giờ trước khi bay.

3. Công văn này áp dụng đối với tất cả các hãng hàng không khai thác chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam và thay thế Công văn số 10010/BYT-DP ngày 24/11/2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với thành viên tổ bay của các hãng hàng không nhập cảnh từ chặng bay quốc tế và các văn bản liên quan đến cách ly y tế đối với tổ bay trên các chuyến bay quốc tế.

4. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải thông báo tới các hãng hàng không khai thác chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam biết, thực hiện theo đúng quy định tại Công văn này. Việc cấp phép chuyến bay vẫn thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Y tế đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các hãng hàng không triển khai thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo quy định tại công văn này và các văn bản liên quan; lấy mẫu xét nghiệm, trả kết quả kịp thời và tạo điều kiện cho các thành viên tổ bay được thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các đồng chí Thứ trưởng;
– Sở Y tế, TT Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành
phố;
– Cục YTDP;
– Lưu: VT, MT
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO