Thuế Thu nhập cá nhân

Các cá nhân có tiền lương và tiền lương phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho Nhà nước. Bạn đã nắm được các công thức và cách tính thuế TNCN chưa? Đối tượng nào phải chịu thuế thu nhập cá nhân? Không phát sinh thuế TNCN có phải kê khai thuế? Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì?

Nộp thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Thuế là nguồn thu lớn của ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội và cứu trợ cho nhân dân. Thuế thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2021 là chủ đề ai cũng cần nắm rõ. Việc nắm rõ các quy định này sẽ giúp mọi người bảo vệ quyền lợi của mình trong khi thực hiện nghĩa vụ của mình đối với cơ quan hành chính nhà nước. Hãng Kiểm toán Calico xin tổng hợp một số quy định về thuế thu nhập cá nhân, căn cứ vào bộ luật hiện hành tại Việt Nam mới nhất! Hãy cùng tìm hiểu trong các bài viết dưới đây.

quy-dinh-ve-hoan-thue-thu-nhap-ca-nhan-va-le-phi-truoc-ba
Thue_TNCN-04
mau-03pli-van-ban-chap-thuan-nhu-cau-su-dung-lao-dong-nuoc-ngoai-moi-nhat-vietnam-visa
Thuế TNCN cho chuyên gia
Thue-TNCN-doi-voi-chi-phi-di-lai
Ke-khai-quyet-toan-thue-TNCN
Ke-khai-quyet-toan-thue-TNCN
Huong-dan-quyet-toan-thue-TNCN
Ke-khai-quyet-toan-thue-TNCN
Ke-khai-quyet-toan-thue-TNCN
Ke-khai-quyet-toan-thue-TNCN