Quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động ứng dụng công nghệ cao

21/03/2018 821 lượt xem    

Công văn số 4748/TCT-CS 

V/v chính sách thuế TNDN

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 2171/CT-TTHT ngày 21/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 1. Về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động ứng dụng công nghệ cao

 • Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 Quốc hội khóa XII thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động công nghệ cao;
 • Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;
 • Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao;
 • Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao;

– Tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính như sau:

“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; …sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học… ”

– Tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính như sau:

“1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này)”.

Căn cứ các quy định nêu trên, để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ứng dụng công nghệ cao thì công nghệ và sản phẩm của dự án đầu tư mới phải thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ và doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao theo quy định.

 1. Về ưu đãi thuế TNDN đối với các điều kiện ưu đãi khác

Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thái Bình thành lập năm 2002, ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, năm 2015 có dự án đầu tư mới và được UBND tỉnh Thái Bình cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 08121000486 ngày 25/3/2015 thực hiện Dự án đầu tư sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu.

– Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên, nếu Dự án đầu tư sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thái Bình đáp ứng điều kiện là dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực sản xuất các loại vật liệu xây dựng nhẹ thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Việc xác nhận Dự án sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thái Bình thuộc lĩnh vực sản xuất các loại vật liệu xây dựng nhẹ hay không đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Bình và đơn vị liên hệ với cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.

Chúc các bạn thành công!

 • Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • ® Hãng kiểm toán Calico
 •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO