CHÍNH SÁCH THUẾ VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÙNG KINH TẾ KHÓ KHĂN

08/07/2021 1124 lượt xem    

Công văn số: 3788/TCT-CS, ngày 11/09/2020
V/v: chính sách thuế

Kính gửi:

 • Cục Thuế thành phố Hải Phòng
 • Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk;
 • Công ty cổ phần An Thuận Ban Mê.
  (Địa chỉ: số 17/36 đường Trương Công Định, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

Trả lời công văn số 39/CV-ATBM ngày 16/06/2020 của Công ty cổ phần An Thuận Ban Mê về chính sách thuế. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điều 79, Điều 80 Luật quản lý thuế năm 2006;

Điều 111, Điều 112 Luật quản lý thuế năm 2019 quy định về quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, nhiệm vụ và quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế trong việc kiểm tra thuế.

– Tại Điều 36 Luật đầu tư năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015)

Quy định các trường hợp phải thực hiện và không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tại Luật đầu tư năm 2014 cũng quy định cụ thể về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

– Tại khoản 18 Điều 01 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ

sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“5. Dự án đầu tư mới (bao gồm cả văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 15 và Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện, trừ các trường hợp sau:

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Căn cứ quy định nêu trên,

Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư và quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trường hợp Công ty cổ phần An Thuận Ban Mê

Đã được Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk kiểm tra thuế, ban hành biên bản kiểm tra thuế và quyết định xử lý kết quả kiểm tra thuế (nếu có) thì Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 79, Điều 80 Luật quản lý thuế năm 2006, Điều 111, Điều 112 Luật quản lý thuế năm 2019.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Thuế cũng đã có công văn số 6152/TCT-CS ngày 30/12/2016 trả lời Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về đầu tư và tình hình thực tế của Công ty cổ phần An Thuận Ban Mê để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Chúc bạn áp dụng thành công!

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO