Kê khai khấu trừ thuế GTGT với dự án đầu tư

07/07/2021 761 lượt xem    

Công văn 548/TCT-KK năm 2020
V/v: kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Ke-khai-khau-tru-thue-GTGT-voi-du-an-dau-tu

Trả lời công văn số 7743/CT-TTKT2 ngày 03/10/2019 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT của Dự án Nhà máy điện mặt trời TTC – Hàm Phú 2.

Tổng cục có ý kiến như sau:

– Căn cứ Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

“1. Chi nhánh

Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp; kể cả chức năng đại diện theo ủy quyn. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”;

– Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 

Quy định về thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp:

1. Doanh nghiệp có quyền lập chnhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài

Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.”

– Căn cứ Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“3. Khai thuế GTGT theo phương pháp khu trừ

… Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính; đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh; chưa đăng ký thuế; thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư; và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính.

Nếu số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư; theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT; thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.”

– Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC

Và khoản 3c Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“3. Hoàn thuế GTGT đi với dự án đầu tư

… Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ; có dự án đầu tư mới (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này;

Và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà đ bán hoặc cho thuê; mà không hình thành tài sản cố định) tại địa bàn tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính; đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh; chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư; đng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư ti đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

… Khi dự án đầu tư đ thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành; và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh; đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế  phát sinh; số thuế GTGT đã hoàn; số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế”.

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ

Do Cục Thuế tỉnh Bình Thuận cung cấp; việc kê khai khấu trừ thuế GTGT của dự án đầu tư được thực hiện

Tỉnh Bình Thuận ký Quyết định chủ trương đầu tư số 1820/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời TTC – Hàm Phú 2 tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

 • Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai trực tiếp quản lý, thực hiện dự án; và đã kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án với Cục thuế tỉnh Gia Lai.
 • Công ty đã thành lập Công ty cổ phn Thủy điện Gia Lai – Chi nhánh TTC Bình Thuận theo Giấy chng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 5900288566-001; do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/12/2018, đăng ký thay đổi ln thứ 1 ngày 07/8/2019; được Cục Thuế tỉnh Bình Thuận cấp mã số thuế 5900288566-001 ngày 09/12/2018.

Chi nhánh TTC Bình Thuận

Đã đăng ký kê khai, nộp thuế với Cục thuế tỉnh Bình Thuận; Chi Nhánh TTC Bình Thuận hạch toán phụ thuộc. Nhà máy điện mặt trời TTC – Hàm Phú 2 bắt đầu hoạt động phát sinh doanh thu từ quý 2/2019.

Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai

 • Phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh; số thuế GTGT đã kết chuyển bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh Gia Lai; số thuế GTGT còn được khu trừ của dự án đầu tư để bàn giao cho Chi nhánh thực hiện kê khai, khấu trừ theo quy định với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh.
 • Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ; chứng từ liên quan đến số thuế GTGT còn được khấu trừ phát sinh của dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời TTC – Hàm Phú 2 để bàn giao cho Chi nhánh; và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ, chứng từ bàn giao.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO