Thuế GTGT đối với thiết bị sản xuất chăn nuôi

07/08/2021 3779 lượt xem    

Công văn số: 2573/TCHQ-TXNK
V/v thuế giá trị gia tăng

Thue-GTGT-doi-voi-thiet-bi-san-xuat-chan-nuoi

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 913/HQĐNa-TXNK ngày 19/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc xác định máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất chăn nuôi.

Tổng cục Hải quan có ý kiến về Thuế GTGT với thiết bị chăn nuôi như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Ngày 12/02/2015 của Chính phủ, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“Máy móc, thiết bị chuyên dùng, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp

Gồm:

 • Máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phẳng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông;
 • Máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máy hái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, điều…), thủy sản;
 • Máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắt sữa và các loại máy chuyên dùng khác ”.

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ

Có quy định về Thuế GTGT với thiết bị chăn nuôi:

“Bộ Tài chính chủ trì; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các loại máy chuyên dùng khác dùng cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản này. ”

Bộ Tài chính đã có các công văn hướng dẫn chi tiết danh sách các loại máy; thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; như công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015; công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016; công văn số 16659/BTC-CST ngày 22/11/2016.

Theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 của Bộ Tài chính:

“Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố xác nhận

Các máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính; điểm 1 công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 và điểm 1 công văn này theo nguyên tắc:

 • Máy, thiết bị và linh kiện đồng bộ để lắp ráp thành máy móc; thiết bị sử dụng trong nông nghiệp
 • Và không thể sử dụng cho mục đích khác là máy móc; thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế”.

Theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính

Về thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp, thì:

“2. Đối với linh kiện đồng bộ nhập khẩu để lắp ráp máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp:

Việc phân loại linh kiện nhập khẩu đồng bộ để lắp ráp máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được căn cứ vào
 • Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính, Chú giải chi tiết HS, Chú giải bổ sung AHTN, các quy tắc phân loại hàng hóa
 • Và Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa; phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu.
Theo quy tắc 2a tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính thì
 • Một mặt hàng được phân loại vào một nhóm hàng thì mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó; nếu đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa đó khi đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện.
 • Cũng phân loại như vậy đối với hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện; (hoặc được phân loại vào dạng hàng hóa đã hoàn chỉnh hay hoàn thiện theo nội dung Quy tắc này); nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời”.

Căn cứ quy tắc nêu trên

Trường hợp linh kiện nhập khẩu được xác định

Là linh kiện đồng bộ để lắp ráp máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và được áp cùng một mã HS với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thì linh kiện đồng bộ này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.”

Theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

Tại công văn số 1661/SNN-PTNT&QLCL ngày 22/4/2021 về việc xác nhận máy móc, linh kiện chuyên dùng cho phục vụ trong sản xuất nông nghiệp thì:

“1. Loại quạt hút của Công ty TNHH TMKT Cường Thịnh nhập khẩu để lắp đặt trong hệ thống làm mát phục vụ sản xuất chăn nuôi
 • Tuy nhiên, loại quạt này cũng có thể được dùng để làm mát, lưu thông trong không khí trong các nhà kho, nhà xưởng.
 • Vì vậy, loại quạt hút của Công ty TNHH TMKT Cường Thịnh nhập khẩu là thiết bị đa năng, không phải là máy chuyên dùng trong sản xuất nông nghiệp.
2. Loại quạt hút nêu trên, được nhập khẩu đồng bộ với các thiết bị trong hệ thống làm mát để lắp đặt tại một trang trại chăn nuôi cụ thể

Được xác định là hệ thống máy móc, thiết bị linh kiện đồng bộ chuyên dùng trong sản xuất nông nghiệp, không dùng cho mục đích khác. Nguyên tắc thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 về thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp”.

Báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai không nêu cụ thể mặt hàng quạt hút có hay không được nhập khẩu đồng bộ với các thiết bị trong hệ thống làm mát để lắp đặt tại một trang trại chăn nuôi cụ thể theo nội dung công văn số 1661/SNN-PTNT&QLCL ngày 22/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai. Do vậy, không có cơ sở xác định tính đồng bộ của hàng hóa theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ các quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc áp dụng chính sách thuế GTGT đối với máy, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp, đối chiếu với hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Cường Thịnh để xác định cụ thể hàng hóa có đáp ứng yêu cầu là máy, thiết bị, linh kiện đồng bộ để lắp ráp thành máy móc, thiết bị sử dụng trong nông nghiệp và không thể sử dụng cho mục đích khác, trên cơ sở đó áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo về Thuế GTGT với thiết bị chăn nuôi để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO