Quy định thuế GTGT đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

21/07/2021 1302 lượt xem    

Công văn 3880/TCT-KK năm 2020
V/v: Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

Quy-dinh-thue-GTGT-doi-voi-du-an-dau-tu-cham-dut-hoat-dong

Trả lời Công văn số 2226/CT-TTKT2 ngày 16/7/2020 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi xin ý kiến về việc xử lý số thuế đã hoàn cho dự án đầu tư Nhà máy bột; và giấy Tân Mai Quảng Ngãi do bị chấm dứt hoạt động đầu tư dự án.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến về thuế GTGT với chấm dứt hoạt động như sau:

Khoản 3, khoản 4 Điều 48 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định:

“3. Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư

Theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

4. Trừ trường hợp được gia hạn, dự án đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất và nhà đầu tư

Không tự thanh lý tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 12 tháng; kể từ ngày bị thu hồi đất, cơ quan ra quyết định thu hồi đất tổ chức thanh lý tài sản gắn liền với đất.”

Khoản 14 điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

Quy định về sửa đổi, bổ sung điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai:

“Điều 15b. Thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư

2. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; thì xử lý thu hồi đất theo quy định sau đây:
 • Chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động; theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 • Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định; chủ đầu tư được thực hiện bán tài sản hợp pháp; gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật. Nhà nước thu hồi đất của người bán tài sản; gắn liền với đất thuê để cho người mua tài sản thuê;
 • Khi hết thời hạn 24 tháng được gia hạn tiến độ sử dụng đất mà chủ đầu tư không thực hiện được việc bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật đất đai. “

Khoản 5 Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định:

“5. Sau khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện như sau:

 • Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản;
 • Đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì quyền sử dụng đất và tài sản; gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Trong quá trình thanh lý dự án đầu tư; nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trọng phá sản thì việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện; theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế.”

Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế

 • Được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu; chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa;
 • Hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.
Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư; thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khấu trừ; hoặc đã được hoàn.

Cơ sở kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh sau khi làm đầy đủ thủ tục; theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản thì

 • Đối với số thuế giá trị gia tăng đã được hoàn thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản và quản lý thuế;
 • Đối với số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động; và không phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính; thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT; thì không phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên

Trường hợp dự án đầu tư Nhà máy bột và giấy Tân Mai Quảng Ngãi của Công ty cổ phần Tân Mai Miền Trung chấm dứt hoạt động

Theo quyết định số 75/QĐ-SKHĐT ngày 26/4/2018 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi thì Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi; và Công ty thực hiện xử lý số thuế giá trị gia tăng đã được hoàn; theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty cổ phần Tân Mai Miền Trung không chủ động kê khai điều chỉnh, nộp lại số tiền thuế phải thu hồi hoàn

Cục Thuế thực hiện thu hồi hoàn và xử phạt vi phạm hành chính thuế theo thẩm quyền.

Để đảm bảo quản lý thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động; đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành về đầu tư; về đất đai trên địa bản yêu cầu, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, khoản 5 Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế thông báo về thuế GTGT với chấm dứt hoạt động để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO