Download Mẫu Hợp đồng thanh lý tài sản cố định hữu hình

10/07/2019 10686 lượt xem    

Hợp đồng thanh lý tài sản cố định hữu hình

TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Hợp đồng thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định.

Tải Mẫu Hợp đồng thanh lý tài sản cố định hữu hình

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

4.5/5 - (8 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
4.5/5 - (8 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO