Chính sách hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

12/04/2021 680 lượt xem    
chinh-sach-thue-doi-voi-chuyen-nhuong-von-tại-nuoc-ngoai-Kiem toan Calico

Công văn số: 3529/TCT-KK V/v chính sách về thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ Khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế. Quy định nguyên tắc khai thuế và tính thuế:

“1. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế. Theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.”

Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hướng dẫn về các trường hợp hoàn thuế:

“5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Cơ sở kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật. Về giải thể, phá sản thì đối với số thuế giá trị gia tăng đã được hoàn thực hiện. Theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản và quản lý thuế. Đối với số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động và không phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT thì không phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.

Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: 

“c) Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế

– Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế đã được hoàn sai và tính tiền chậm nộp kể từ ngày cơ quan Kho Bạc Nhà nước ký xác nhận trên Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN đến ngày người nộp thuế kê khai bổ sung. Trường hợp người nộp thuế chưa nộp đủ số tiền thuế đã hoàn sai hoặc tính tiền chậm nộp không đúng quy định, cơ quan thuế sẽ tính tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế.”

Khoản 1 Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hướng dẫn về tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế;

“1. Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế

a) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Người nộp thuế nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn của các kỳ kê khai trước”.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên

Trường hợp Công ty TNHH Kính Phước Toàn được Cục Thuế tỉnh Quảng Nam hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư giai đoạn 2007 – 2010. Dự án đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu đầu ra, chấm dứt hoạt động, đối với những tài sản không bán ra, Công ty phải kê khai điều chỉnh để nộp lại số thuế giá trị gia tăng đã được hoàn. 

Trường hợp, Công ty TNHH Kính Phước Toàn không chủ động kê khai điều chỉnh, nộp lại số tiền thuế phải thu hồi hoàn. Thì Cục Thuế thực hiện thu hồi hoàn và xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Nếu quá thời hiệu xử phạt thì Công ty không bị xử phạt nhưng phải nộp tiền chậm nộp.Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam được biết./.

Chúc các bạn thành công.!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO