Công văn số 23820: Xác định giao dịch liên kết

16/09/2021 2252 lượt xem    

Công văn số: 23820/CTHN-TTHT
V/v xác định giao dịch liên kết.

Xac-dinh-giao-dich-lien-ket

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Mê Linh
Đ/c: Thôn Thường Lệ, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội, MST: 2500264773

Trả lời công văn số 501/ML-TCKT ngày 27/5/2021 (Cục Thuế nhận ngày 18/6/2021) của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Mê Linh (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

Tại Điều 1 quy định như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự

Xác định yếu tố hình thành giá giao dịch liên kết; quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong xác định giá giao dịch liên kết, thủ tục kê khai; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.

Các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này

Là các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính; đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao; chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết; trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Tại Điều 5 quy định như sau:

“Điều 5. Các bên có quan hệ liên kết

1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:
 • Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;
 • Các bên trực tiếp hay gián tiếp cũng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.
2. Các bên liên kết tại khoản 1 điều này được quy định cụ thể như sau:
 • Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;
 • Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp;
 • Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu và nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia;
 • Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào; (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết; và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự); với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay; và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

…”

Căn cứ các quy định trên

Về nguyên tắc trường hợp Công ty được một doanh nghiệp khác cho vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự)

 • Với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay
 • Và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay

Công ty và các bên được xác định là có quan hệ liên kết theo quy định tại tiết d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ. Khi các bên có quan hệ liên kết thì giao dịch phát sinh giữa các bên là giao dịch liên kết theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP nêu trên.

Nội dung liên quan đến việc xác định mối quan hệ liên kết khi doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng; Cục Thuế TP Hà Nội đã có văn bản báo cáo; xin ý kiến Tổng cục Thuế.

Trường hợp Tổng cục Thuế có hướng dẫn khác; Cục Thuế TP Hà Nội sẽ có văn bản hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Mê Linh được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO