Thuế GTGT đối với hàng cung cấp cho DNCX

17/07/2021 1259 lượt xem    

Công văn 84104/CT-TTHT năm 2020
V/v: thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng tiêu dùng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Thue-GTGT-doi-voi-hang-cung-cap-cho-DNCX

Trả lời công văn số 388/TV-CPHH ngày 11/9/2020 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (sau đây gọi là Công ty) về thuế suất thuế GTGT đối với hàng tiêu dùng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất.

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về thuế GTGT cho DNCX như sau:

– Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định thuế GTGT cho DNCX:

+ Tại Khoản 20 Điều 4 quy định các đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam:

…Khu phi thuế quan bao gồm:

 • Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt,
 • Khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu…”

+ Tại Điều 9 hướng dẫn thuế suất 0%:

“1. Thuế suất 0%:
 • Áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu;
 • Trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.
 • Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:
 • Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác xuất khẩu;
 • Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
 • Hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;
… 2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

 • Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;
 • Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
 • Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này. …”

+ Tại Điều 16 quy định, điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

“… 2. Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. …Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:

… – Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay). …”

– Căn cứ Khoản 50 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC

Ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định chung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX như sau:

“1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX

Phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX và đối tác của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:

… b) Hàng hóa

Là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX; …”

– Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP

Ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế quy định về thuế GTGT cho DNCX:

+ Tại Khoản 10 Điều 2 quy định về giải thích từ ngữ:

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

…10. Doanh nghiệp chế xuất
 • Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
 • Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.”

+ Tại Khoản 1 Điều 30 quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất:

“1. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được
 • Áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu.
 • Doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan hải quan có thẩm quyền về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc xác nhận bằng văn bản cho nhà đầu tư.”

Căn cứ các quy định trên

Trường hợp Công ty cung cấp hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) gồm:

Lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thì hàng hóa trên thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và không cần tờ khai hải quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế; trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 3 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời về thuế GTGT cho DNCX để Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn

                     

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO