Thuế GTGT đối với khu kinh tế thương mại đặc biệt

01/03/2018 938 lượt xem    

Công văn Số: 5999/TCT-CS
V/v chính sách thuế

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

TCT nhận được công văn số 5583/CT-THNVDT ngày 27/09/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về:

Thuế GTGT Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo. Về nội dung này, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016.

Căn cứ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 quy định cơ chế; chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Căn cứ Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của TTCP quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Tại khoản 5 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

“5. Đối với xây dựng, lắp đặt; bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu; bàn giao công trình; hạng mục công trình; khối lượng xây dựng; lắp đặt hoàn thành; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Công văn số 15120/BTC-CST ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế, Hải quan các tỉnh, thành phố về chính sách thuế, phí, lệ phí và các khoản thu NSNN khác áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Căn cứ quy định nêu trên:

– Trường hợp hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa đưa từ nội địa vào Khu KTTMĐB Lao Bảo từ trước ngày 01/09/2016 hiện còn tồn kho chưa bán ra, khi bán ra thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 15120/BTC-CST ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính.

– Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở kinh doanh bên ngoài (hoặc bên trong) Khu KTTMĐB Lao Bảo hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày 01/09/2016 với các chủ đầu tư có trụ sở kinh doanh trong Khu KTTMĐB Lao Bảo để xây dựng các công trình tại Khu KTTMĐB Lao Bảo mà thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình thực tế sau ngày 01/09/2016 thì thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

Trường hợp công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành đã nghiệm thu, bàn giao, đã xuất hóa đơn trước ngày 01/09/2016 thì thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu quy định tại Điều 10 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2016 và tại Điều 4 Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/08/2014.

– Từ ngày 01/09/2016, Cục Thuế hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động bên trong Khu KTTMĐB Lao Bảo thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng như các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh bên ngoài Khu KTTMĐB Lao Bảo.

TCT trả lời Cục Thuế tỉnh Quảng Trị được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO