Thuế suất thuế GTGT đối với hàng khuyến mại

12/07/2021 1489 lượt xem    

Công văn 40840/CT-TTHT năm 2020
V/v: hướng dẫn chính sách thuế đối với chương trình khuyến mại

Thue-suat-thue-GTGT-doi-voi-hang-khuyen-mai

Kính gửi: Công ty cổ phần Diana Unichann
Trả lời công văn số 200805/KT ghi ngày 08/05/2020 của Công ty cổ phần Diana Unicharm vướng mắc về chính sách thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về thuế GTGT với hàng khuyến mại như sau:

Tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/ND-CP quy định; chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

Tại khoản 1 Điều 5 hướng dẫn như sau:

“…Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.
…”

Tại khoản 5 Điều 7 hướng dẫn giá tính thuế đối với sản phẩm khuyến mại như sau:

“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

Theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0);

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:

 • Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0.…”

Tại Điều 11 hướng dẫn thuế suất GTGT 10% như sau:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này…”

Tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC; Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/IT-BTC.

Tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau: (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC)
“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện (trừ Khoản 2 Điều này):

Tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/ND-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tại điểm a khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

 • Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)….”

Tại khoản 9 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC:

“9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:

“2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng

Đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.
…””

Căn cứ quy định trên

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

 • Trường hợp Công ty ủy quyền cho nhà phân phối thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng “mua hàng X tặng hàng Y” theo đúng quy định của pháp luật về thương mại

Khi tặng hàng khuyến mại ghi rõ là hàng khuyến mại và giá tính thuế GTGT bằng (0).

 • Trường hợp Công ty thanh toán cho nhà phân phối giá trị hàng hóa thực hiện chương trình khuyến mại

Khi nhận khoản thanh toán, nhà phân phối phải lập hóa đơn GTGTtính thuế GTGT theo thuế suất 10%. Nếu nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định nếu nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT.

Đối với khoản chi khuyến mại mà Công ty thanh toán cho nhà phân phối nếu đáp ứng quy định Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì Công ty được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 2.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty cổ phần Diana Unicharm được biết và thực hiện.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO