Lập hóa đơn GTGT

09/07/2021 700 lượt xem    

Công văn 9419/CT-TTHT năm 2020
V/v: Lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lap-hoa-don-GTGT

Kính gửi: Công ty JFE Engineering Corporation – Nhà thầu chính gói thầu số 1 xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá; (Địa chỉ: Đại lộ Chu Văn An, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội MST:0108519175)

Trả lời công văn số JE-TO-AD-0105 ngày 13/02/2020; và hồ sơ bổ sung tài liệu của Công ty JFE Engineering Corporation – Nhà thầu chính gói thầu 1 Xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng.

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về lập hóa đơn GTGT như sau:

– Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết; và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

+ Tại khoản 7 Điều 5 quy định về các trường hợp không phải kê khai tính thuế GTGT:

“d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.”

+ Tại khoản 2 Điều 7 quy đnh về giá tính thuế GTGT:

“2. Đối với hàng hóa nhập khẩu

Là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có); cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có); cộng (+) với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa nhập khu được miễn, giảm thuế nhập khẩu; thì giá tính thuế GTGT là giá nhập khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu; xác định theo mức thuế phải nộp sau khi đã được miễn, giảm.”

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất thuế GTGT 10%.

– Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010; và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ; quy định về lập hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn
 • Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu; hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ; thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền….
 • Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ; thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng…”

– Căn cứ tiết a, tiết b khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng; và Quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Ngh định về thuế; và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, quy định về lập hóa đơn:

“a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16

(Đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động; (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)…”

Căn cứ các quy định trên

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hp theo thỏa thuận của hợp đồng thực hiện gói thầu đã ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu

Bao gồm hạng mục cung cấp thiết bị nhà máy trong đó nhà thầu đứng ra nhập khẩu thiết bị; thì khi chuyển giao thiết bị cho chủ đầu tư

Nhà thầu phải lập hóa đơn GTGT cho thiết bị với giá tính thuế GTGT là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu, cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt, cộng (+) với thuế bảo vệ môi trường (nếu có).

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc

Đề nghị của Công ty JFE Engineering Corporation – Nhà thầu chính gói thầu 1 Xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 2 để được hướng dẫn cụ thể về Lập hóa đơn GTGT.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để của Công ty JEE Engineering Corporation – Nhà thu chính gói thầu 1 Xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO