Hóa đơn GTGT đối với HH áp dụng chiết khấu thương mại

29/03/2021 611 lượt xem    

Công văn số: 326/TCT-CS ngày 21/01/2020

v/v Thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn s 75584/CT-TTHT ngày 1/10/2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về hóa đơn điện tử

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

“2.5. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khu thương mại căn cứ vào s lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì s tiền chiết khu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Trường hợp s tiền chiết khu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các s hóa đơn cn điều chnh, s tin, tiền thuế điều chỉnh.

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh s mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

– Tại Điều 14 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn điện tử như sau:

“Điều 14. Hiu lc thi hành và t chức thc hin

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/5/2011.

2. Ngoài các nội dung hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này, các nội dung khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định s 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 ca Bộ Tài chính.”

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên; Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 75584/CT-TTHT ngày 1/10/2019, cụ th:

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính thì ngoài các nội dung hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 32/2011/TT-BTC, các nội dung khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Do đó, trường hợp doanh nghiệp áp dụng hình thức chiết khấu thương mại cho khách hàng thì thực hiện lập hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

Chúc các bạn thành công!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO