Quy định về lập hóa đơn đối với các mặt hàng có thuế suất khác nhau

17/08/2019 2097 lượt xem    

Có những doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại mặt hàng với các loại thuế suất khác nhau từ không chịu thuế, 0%, 5% hoặc 10%. Vậy các doanh nghiệp này khi bán hàng cho Doanh nghiệp khác có được lập hóa đơn với các mặt hàng có thuế suất khác nhau trên cùng một tờ hóa đơn không? Dựa vào các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, Hãng Kiểm Toán Calico xin đưa ra hướng dẫn cụ thể như sau:

Tại điều 4, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định lập hóa đơn như sau:

“…g) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

Đối với hóa đơn giá trị gia tăng; ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng:

  • Thuế suất thuế giá trị gia tăng,
  • Tiền thuế giá trị gia tăng,
  • Tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ…”

Tại Phụ lục 04, điểm 2.6  Thông tư 39/2014/TT-BTC có hướng dẫn về việc lập và viết hóa đơn có nhiểu thuế suất như sau:

“Trường hợp hàng hoá bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hoá bán ra theo từng nhóm thuế suất.”

Căn cứ các hướng dẫn trên, Doanh nghiệp được phép thiết kế mẫu hoá đơn cho phù hợp.  Để thuận tiện trong việc sử dụng của đặc thù kinh doanh,  và tính thẩm mỹ của hoá đơn thì dòng thuế suất thuế GTGT được thiết kế thành cột riêng.  Hoặc các mặt hàng có cùng loại thuế suất được viết thành từng mục riêng. Cuối mỗi loại mặt hàng có cùng thuế suất có dòng thuế suất ….%, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán. Các nội dung bắt buộc khác thực hiện theo quy định. Ví dụ:

Đối với loại hóa đơn này, Doanh nghiệp vẫn đặt in và làm thông báo phát hành bình thường theo Quy định.

Nếu Doanh nghiệp đã đặt in và phát hành hóa đơn chỉ có 1 dòng thuế suất thuế GTGT, khi phát sinh bán hàng các mặt hàng có nhiều loại thuế suất khác nhau thì phải lập mỗi loại thuế suất một hóa đơn, hoặc dùng bảng kê để kê rõ những mặt hàng với từng nhóm thuế suất khác nhau để tổng hợp.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO