Chuẩn mực kế toán

THUC-HIEN-ND-111-2020-ND-CP-VE-XU-LY-TIEN-THUE-NOP-THUA
hóa đơn bán lẻ từng lần
không tính tiền chậm nộp
hóa đơn bán lẻ từng lần
thuế thu nhập cá nhân
đăng ký cư trú
thue-gtgt-hoan-thue-gtgt-10