Các nguyên tắc lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

08/01/2019 548 lượt xem    

Công văn số: 5253/TCT-CS

V/v chính sách thuế

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1415/CT-TTr ngày 08/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An về xử lý đối với xuất trả hàng mượn không lập hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1b Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính về nguyên tắc lập hóa đơn.

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

– Cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

– Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)

– Xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

Nội dung trên hóa đơn phải:

– Đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh

– Không được tẩy xóa, sửa chữa

– Phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ

– Chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để:

– Trao đổi

– Biếu, tặng, cho

– Trả thay lương

là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về giá tính thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định trên, về nguyên tắc người bán phải lập hóa đơn khi xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn như trường hợp bán hàng hóa.

Theo nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Long An tại công văn số 1415/CT-TTr ngày 08/10/2014 nêu trên không nêu cụ thể, kèm các tài liệu liên quan đối với trường hợp Công ty TNHH PNP Chemitech xuất nguyên vật liệu cho mượn trong năm 2011, 2012 nhưng không lập hóa đơn và khi hoàn trả nguyên vật liệu cũng không xuất hóa đơn thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An căn cứ tình hình thực tế thanh tra tại Công ty TNHH PNP Chemitech để xử lý theo quy định. Trường hợp còn có vướng mắc thì báo cáo cụ thể kèm theo tài liệu liên quan đến việc xuất, hoàn trả nguyên vật liệu cho mượn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Long An được biết.

 

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO