LẬP HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI PHIẾU MUA HÀNG VÀ CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

22/07/2021 984 lượt xem    
Lập hóa đơn đối với phiếu mua hàng và chiết khấu thương mại

Công văn số: 88990/CT-TTHT 2020 về lập hóa đơn đối với phiếu mua hàng và chiết khấu thương mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Kính gửi: Công ty cổ phần MediaMart Việt Nam

Địa chỉ: Số 29 F Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

MST: 0102516308

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 280/TCKT/2020 ghi ngày 22/09/2020 của Công ty cổ phần MediaMart Việt Nam vướng mắc về chính sách thuế. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

Tại khoản 22 Điều 7 hướng dẫn xác định giá tính thuế GTGT như sau:

22. Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có); thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.

Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ; thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán; thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Tại Điều 8 hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 /01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tại khoản 2 Điều 16 hướng dẫn cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn như sau:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu; hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”

Tại khoản 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT- BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

2.5. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng; thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Tại chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

“Chiết khấu thương mại: là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn”

Căn cứ quy định trên

Trường hợp Công ty cổ phần MediaMart Việt Nam phát hành phiếu mua hàng theo đúng quy định của pháp luật để bán cho các đơn vị khác thì khi bán phiếu mua hàng; Công ty cổ phần MediaMart Việt Nam chưa phải thực hiện lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT. Khi khách hàng sử dụng phiếu mua hàng để mua hàng tại Công ty; thì Công ty lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT cho hàng bán theo quy định.

Trường hợp các nhà cung cấp của Công ty có hoạt động bán hàng kèm chiết khấu thương mại theo đúng quy định của pháp luật thì nhà cung cấp thực hiện lập hóa đơn theo hướng dẫn tại khoản 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2019 của Bộ Tài chính, trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Đối với nội dung vướng mắc liên quan đến hạch toán, kế toán

Nội dung này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế TP Hà Nội; đề nghị Công ty liên hệ với Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán để được hướng dẫn.

Đề nghị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế; và đối chiếu với các quy định tại văn bản pháp luật nêu trên để thực hiện đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc; đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội; hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 5 để được hỗ trợ giải quyết. Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty cổ phần MediaMart Việt Nam được biết và thực hiện.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO