Lưu ý về hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài

16/08/2019 2223 lượt xem    

Doanh nghiệp xuất khẩu không cần phải lập hóa đơn xuất khẩu (nếu đăng ký tiếp tục sử dụng); hoặc hóa đơn VAT với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài?

Nếu vậy doanh nghiệp sẽ căn cứ ghi nhận doanh thu trên sổ kế toán như thế nào?

Doanh nghiệp sẽ kê khai doanh thu xuất khẩu trên bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra như thế nào?

Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, Hãng kiểm toán Calico xin đưa ra hướng dẫn về cách thức và trình bày thực hiện thông báo phát hành hóa đơn như sau:

Tại khoản 7 Điều 3 TT số 119/2014/TT-BTC; sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC; về thuế đầu vào của hàng hóa xuất khẩu:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan

Công văn 11352/BTC-­TCHQ của Bộ Tài Chính; hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá xuất khẩu như sau:

Về bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng HĐ thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ hải quan sử dụng:

  • Hóa đơn giá trị gia tăng; hoặc
  • Hóa đơn bán hàng

Theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT­BTC ngày 31/3/20114 của Bộ Tài chính.

Như vậy: Theo quy định trên khi doanh nghiệp XK ra nước ngoài thì sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu.

Căn cứ trị giá hàng xuất khẩu trên hóa đơn thương mại để doanh nghiệp xác định doanh thu và từ ngày 01/9/2014; theo quy định tại khoản 2 Điều 1 TT 119/2014/TT-BTC; đã bãi bỏ Bảng kê hàng hóa được áp dụng thuế suất 0%. Doanh thu xuất khẩu sẽ kê khai trên Bảng kê mẫu 01-1/GTGT tại STT 2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO