LUẬT THUẾ TNDN VỚI CHUYỂN NHƯỢNG VỐN TẠI NƯỚC NGOÀI

16/07/2021 1252 lượt xem    
Luật thuế TNDN với chuyển nhượng vốn tại nước ngoài

Công văn 866/TCT-CS năm 2020 về luật thuế TNDN đối với chuyển nhượng vốn tại nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 161019/GUYOMARC ngày 16/10/2019 của Công ty TNHH GUYOMARC’H VCN và Công ty TNHH GUYOMARC’H VIỆT NAM (gọi tắt là GUYOMARC); về luật thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn tại nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 2 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 của Quốc hội quy định:

“2. Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế; quy định tại Điều 3 của Luật này phải nộp thuế TNDN như sau:

d) Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; nộp thuế TNDN đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.”

Tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung mt số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế quy định:

3. Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam của các doanh nghiệp nước ngoài quy định tại các Điểm c, d Khoản 2 Điều 2 Luật thuế TNDN là thu nhập nhận được có nguồn gốc từ Việt Nam từ hoạt động cung ứng dịch vụ, cung cấp và phân phối hàng hóa, cho vay vốn, tiền bản quyền cho tổ chức cá nhân Việt Nam hoặc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam hoặc từ chuyển nhượng vốn, dự án đầu tư, quyền góp vốn, quyền tham gia các dự án đầu tư, quyền thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản Việt Nam; không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành kinh doanh.

Tại tiết c khoản 2 Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN quy định:

“c) Đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam; hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) có hoạt động chuyển nhượng vốn; thì thực hiện kê khai, nộp thuế như sau:

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài; không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp; thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài.

Việc kê khai thuế, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế.”

Căn cứ các quy định nêu trên

Trường hợp Invivo Group chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần của Invivo Group tại NEOVIA (tức là gián tiếp chuyn nhượng 100% cổ phần tại GUYOMARC’H VIET NAM và 70% GUYOMARC’H VCN) cho Tập đoàn Archer Daniels Midland (ADM) có phát sinh thu nhập, khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng vốn nêu trên thuộc đối tượng chịu thuế TNDN tại Việt Nam; tương ứng với giá trị cổ phần phát sinh tại Việt Nam được chuyển nhượng theo quy định tại nội luật.

Trường hợp Công ty đề xuất xem xét áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp. Công ty cần nộp hồ sơ Thông báo miễn giảm thuế theo Hiệp định đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp; để cơ quan thuế có căn cứ xem xét; hướng dẫn theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO