Sửa đổi, bổ sung điều chỉnh luật thuế TNDN, GTGT

14/04/2021128 lượt xem    

Công văn 3705/BTC-TCT năm 2020 V/v sửa đổi, bổ sung điều chỉnh chính sách thuế

Kính gửi: Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng Nam

Bộ Tài chính nhận được phiếu chuyển của Văn phòng Chính phủ kèm theo văn bản số 02/KN-MTTQ ngày 19/12/2019 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng Nam về:

 • Việc thực hiện pháp luật thuế
 • Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Về vn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Theo Luật thuế TNDN của Việt Nam, mức thuế suất phổ thông giảm dần từ 32% xuống còn 20%.

 • Luật thuế TNDN 1997 quy định thuế suất 32%.
 • Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 quy định thuế suất là 28%
 • Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định thuế suất là 25%.
 • Từ ngày 01/01/2014, theo Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13, mức thuế suất ph thông từ 25% giảm còn 22% và xung mức 20% áp dụng từ ngày 01/01/2016.

Mức thuế suất TNDN của Việt Nam hiện nay so với các nước trong khu vực được đánh giá là thấp

Thuế suất TNDN phổ thông hiện hành của một số nước gần Việt Nam như sau:

 • Philippines là 30%
 • Trung Quốc và My-an-ma là 25%
 • Nhật Bản giảm mức thuế suất thuế TNDN xuống 23,2% kể từ ngày 01/04/2018
 • Ma-lay-xi-a giảm thuế suất thuế TNDN từ 25% xuống 24% từ năm 2016
 • Đài Loan và Thái Lan là 20%.

Bên cạnh đó, áp dụng miễn thuế đối với một số khoản thu nhập, ưu đãi về thuế suất và miễn, giảm thuế.

Tại Khoản 1, Điều 10 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14:

“Điều 10. H trợ thuế, kế toán

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng thời hạn mức thuế suất TNDN thấp hơn thông thường theo quy định.2. Doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định.”

Hiện nay Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc xây dng và trình dự án Luật thuế TNDN (sửa đổi) vào thời điểm thích hợp

 • Đáp ứng các mục tiêu cải cách hệ thống thuế
 • Phù hợp với các yêu cầu phát trin kinh tế xã hội của đất nước
 • Trong đó có nội dung sửa đi, bổ sung đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Quy định về giao dịch liên kết.

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP là văn bản pháp lý đầu tiên cấp Nghị định

 • Tăng cường chống chuyn giá
 • Chuyn lỗ với giao dịch liên kết.

Qua hơn 2 năm thực hiện, Nghị định là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý thuế, tăng nguồn thu cho NSNN.

Đối với kiến nghị về chi phí lãi vay theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu các nội dung vướng mắc để tiếp thu sửa đi, b sung

Với tinh thần đó, Chính phủ đã có thông báo số 407/TB-VPCP ngày 29/11/2019 chỉ đạo Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP theo hướng tập trung vào các nội dung tại Khoản 3 Điều 8:

 • Tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay
 • Phạm vi điều chỉnh
 • Đối tượng áp dụng theo trình tự thủ tục rút gọn.

Đến nay, các cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn thiện để ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung sớm nhất.

n cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng Nghị định mới thực thi từ ngày 01/7/2020.

3. Quy định về giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc Hội xem xét dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh. Đồng thời, Bộ đang nghiên cứu và trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi Luật thuế TNCN. Trong đó có sửa đổi mức giảm trừ bản thân mỗi người nộp thuế và người phụ thuộc cho phù hợp.

4. Quy định về thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Tại khoản 3 Điều 1 Luật thuế GTGT số 106/2016/QH13 bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12:

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế 

Nếu có s thuế GTGT đu vào chưa được khu trừ hết trong tháng hoặc quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đu tư mới, có s thuế đầu vào chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đng trở lên

Được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khu trừ của dự án đầu tư theo quy định sang kỳ tiếp theo đi với các trường hợp:

a) Dự án đầu tư không góp đủ s vốn điều lệ như đã đăng ký;

 • Khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh ngành nghề có điều kiện
 • Hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động;

b) Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sn được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 Hoặc dự án đu tư sản xut mà tng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phm trở lên theo dự án đu tư.

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

 • Nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý
 • Trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu đ xut khu, hàng hóa không xut khu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định.
 • Hoàn thuế trước, kim tra sau đi với người nộp thuế:
  • sản xut hàng hóa xut khu không vi phạm v thuế, hải quan trong hai năm liên tục;
  • không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định.”

Như vậy, Luật thuế GTGT hiện hành đã quy định các trường hợp được và không được hoàn thuế.

Bộ Tài chính đang trong quá trình tổng kết, đánh giá cũng như thu thập kinh nghim quốc tế đ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đi Luật thuế.

Trong thời gian Luật thuế GTGT chưa được bổ sung điều chỉnh, đề nghị thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Tài chính trả lời để UBMTTQ tỉnh Quảng Nam được biết và đề nghị phi hợp giám sát./.

Chúc các bạn thành công.!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn