Chính sách thuế với cá nhân hoạt động môi giới bất động sản

14/04/2021 3033 lượt xem    

Công văn 3452/CT-TTHT năm 2020

V/v chính sách thuế đối với cá nhân hành nghề độc lập

Kính gửi: Công ty TNHH EFACTORY Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Mã số thuế: 0315158600

Trả lời văn thư số 01/2019-CV/EF ngày 28/11/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định:

“Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.”

Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Mục 2 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13:

Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề và đăng ký nộp thuế theo quy định…”

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC:

+ Tại Khoản 2 Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

 • Tiền thù lao hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới;
 • Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật;
 • Tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút;
 • Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy;
 • Tiền biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao;
 • Tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

…”

+ Tại Khoản 2 Điều 7 quy định thuế suất đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công:

“Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:…”

+ Tại Khoản 1 Điều 25 quy định về khấu trừ thuế TNCN:

1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả:

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên:Tổ chức, cá nhân trả  thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biu thuế lũy tiến từng phần, kể cả ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi.

b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế.

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trước khi trả cho cá nhân.…”

Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC; hướng dẫn thực hiện một s nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP:

+ Tại Điều 1 quy định về người nộp thuế:

“1. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Chương Thông tư này là cá nhân cư trú bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực. Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh bao gồm cả một số trường hợp sau:

a) Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

2. Người nộp thuế nêu tại khoản 1 Điều này không bao gồm cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.”

+ Tại Điều 3 quy định về phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh:

“1. Nguyên tắc áp dụngCá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm:

 • Cá nhân cư trú có phát sinh doanh thu kinh doanh ngoài lãnh th Việt Nam;
 • Cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định;
 • Cá nhân hợp tác kinh doanh với t chức theo hình thức xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân.”

+ Tại Khoản 1 Điều 7 quy định về khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh.

“1. Nguyên tắc khai thuế

a) Cá nhân nộp thuế từng lần phát sinh khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh nếu có tng doanh thu trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng…”

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC)

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua đã bao gồm thuế từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thanh toán không dùng tiền mặt.Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng….”

Căn cứ công văn số 2575/TCT-CS ngày 13/06/2016 của Tổng Cục thuế hướng dẫn chính sách thuế đối với cá nhân hành nghề độc lập

Trường hợp Công ty chi trả tiền hoa hồng môi giới cho các cá nhân không phải là người lao động của Công ty để phục vụ kinh doanh bán hàng:

+ Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động môi giới bất động sản nộp thuế

Nếu cá nhân đó đã được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, có đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh. Cá nhân hành nghề độc lập thực hiện tự khai thuế, nộp thuế theo pháp luật thuế.

+ Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động môi giới bất động sản theo quy định nhưng không đăng ký kinh doanh

Tổ chức chi trả thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% đối với từng lần chi trả từ hai triệu đồng/lần trở lên. Cá nhân có trách nhiệm kê khai quyết toán thuế TNCN theo quy định.Khoản chi nêu trên nếu đáp ứng các điều kiện tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN.Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Chúc các bạn thành công.!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO