Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT với dịch vụ khoa học và công nghệ

08/01/2019 1568 lượt xem    

Công văn số: 4976/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

 

Kính gửi:

– Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP. HCM;
(Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 689/CV-TT-TH ngày 22/9/2014 của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP. Hồ Chí Minh và công văn số 7286/CT-TTHT ngày 5/9/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với

– hoạt động thử nghiệm mẫu

– kiểm định

– thử nghiệm, hiệu chuẩn các phương tiện đo

– chứng nhận hàng hóa hợp chuẩn, hợp quy

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 8 Điều 2 Luật Khoa học và công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000 quy định về dịch vụ khoa học và công nghệ như sau:

8. Dịch vụ khoa học và công nghệ là

– các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

– các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ

– các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học – công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn.”

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 23 Luật Khoa học và công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000 về hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 10 Điều 3 Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 quy định về dịch vụ khoa học và công nghệ như sau:

10. Dịch vụ khoa học và công nghệ là

– hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

– hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử

– dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến

– ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội.”

Căn cứ hướng dẫn tại Mục 3 Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 về hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ.

Căn cứ điểm 2.15 mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất thuế GTGT 5% đối với dịch vụ khoa học và công nghệ:

“2.15. Dịch vụ khoa học và công nghệ là

– các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

– các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ

– các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn

không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet.”

Căn cứ khoản 15 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất thuế GTGT 5% đối với dịch vụ khoa học và công nghệ:

“15. Dịch vụ khoa học và công nghệ là

– các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

– các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ

– các dịch vụ về thông tin

– phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ

– kinh nghiệm thực tiễn theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ

quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet.”

Căn cứ khoản 15 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất thuế GTGT 5% đối với dịch vụ khoa học và công nghệ:

15. Dịch vụ khoa học và công nghệ là

– các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

– các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ

– chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường

– chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử

– dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến

– ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ

quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành phố Hồ Chí Minh thành lập từ năm 2009 (có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Sở khoa học và công nghệ TP. HCM cấp, trong đó có dịch vụ khoa học và công nghệ) thực hiện các hoạt động thử nghiệm mẫu, kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn các phương tiện đo, chứng nhận hàng hóa hợp chuẩn, hợp quy phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ và theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với dịch vụ khoa học và công nghệ.

Trường hợp, trước thời điểm Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, Trung tâm thực hiện các hoạt động nêu trên không có hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ nhưng nếu trong quá trình thực hiện, dịch vụ của Trung tâm được cơ quan quản lý nhà nước xác định là dịch vụ khoa học và công nghệ thì không thực hiện điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết.

 

 

Chúc các bạn thành công!

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

® Hãng kiểm toán Calico

 Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội

 VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

 Hotline: 0966.246.800

 Email: calico.vn@gmail.com

 Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO