THU NHẬP CHỊU THUẾ TNCN, THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN

24/06/2021 907 lượt xem    

Công văn số: 2774/TCT-CS năm 2020
V/v Chính sách thuế

THU-NHAP-CHIU-THUE-TNCN-THU-NHAP-CHIU-THUE-TNDN

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội . Trả lời công văn số 11952/CT-TTHT ngày 17/3/2020  của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:  

– Tại Điều 3 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12.

Đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13. Quy định về thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

1. Thu nhập chịu thuế bao gồm:

– Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

– Thu nhập khác quy định tại  khoản 2 Điều này.

2. Thu nhập khác bao gồm:

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn.

– Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.

– Thu nhập từ quyền sử dụng tài sản, quyền sở hữu tài sản. Kể cả thu nhập tư quyền sở hữu trí tuệ theo quy đinh của pháp luật, thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản. Trong đó có các loại giấy  tờ có giá, thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ.

– Khoản thu từ nợ khó đòi đã xoá nay đòi được. Hay khoản thu từ nợ phải trả không xác định được chủ. Hoặc khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác.  

– Tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thuế TNDN quy định:

Thu nhập khác bao gồm:

– Các khoản tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật nhận được.

– Các khoản thu nhập khác. Bao gồm cả thu nhập được miễn thuế quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 4 Nghị định này.  

– Tại Điều 3 Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12.

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 26/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13. Quy định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm: Các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy đinh tại Điều 4 của Luật này:

1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm: . . .

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:…

10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.  

– Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế TNCN như sau:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công: là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền…

Căn cứ quy định nêu trên,

Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm đề xuất xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội (quan điểm 2) nêu tại công văn số 11952/CT-TTHT nêu trên: Trường hợp Công ty cổ phần Sản xuất hàng thể thao nhận được khoản tiền hỗ trợ từ Tổ chức thương mại công bằng thế giới (Fair Trade). Do đáp ứng đủ điều kiện sản xuất sản phẩm dán nhãn Fair Trade (được cấp Giấy chứng nhận), công nhân của Công ty đủ điều kiện để được hưởng khoản hỗ trợ thì khi Công ty nhận khoản tiền hỗ trợ này được xác định là thu nhập khác khi tính thuế TNDN.

Vì vậy, người lao động của Công ty được hưởng các lợi ích từ các hoạt động sử dụng quỹ Fair Trade thuộc trường hợp có thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị; để hướng dẫn áp dụng chính sách thuế theo đúng quy định của pháp luật ./.

Chúc các bạn thành công!

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO