Chính sách thuế GTGT đầu ra của giá trị phần hạ tầng kỹ thuật

22/03/2018 725 lượt xem    

Những vấn đề về thuế GTGT đầu ra của giá trị phần hạ tầng kỹ thuật của Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 318/TCT-CS, ngày 27 tháng 01 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại khoản 3 Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về trình tự khiếu nại như sau:

“3. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 0711/2014/CVPĐ-HHT ngày 7/11/2014 của Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên về chính sách thuế giá trị gia tăng. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên được biết:

Ngày 6/12/2013, UBND tỉnh Hà Nam đã có kết luận số 205/KL-UBND về thanh tra thực hiện chính sách pháp luật của Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên. Theo kết luận này, Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên phải nộp ngân sách nhà nước số thuế GTGT đầu ra của giá trị phần hạ tầng kỹ thuật của dự án Trường Đại học Hà Hoa Tiên và Nhà máy cơ điện Pomihoa.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty không đồng ý với quyết định hành chính nêu trên của UBND tỉnh Hà Nam thì đề nghị Công ty liên hệ với UBND tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn cụ thể theo quy định của pháp luật.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO