Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

23/07/2021 1204 lượt xem    

Công văn 1302/TCT-CS năm 2020
V/v: Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Hoan-thue-GTGT-doi-voi-du-an-dau-tu
Hoan-thue-GTGT-doi-voi-du-an-dau-tu

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7683/CT-TTKT2 ngày 19/12/2019 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản Điều 1 Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016

Quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệtLuật Quản lý thuế quy định đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi thành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT;  Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế quy định đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ Điều c khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ; quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế hướng dẫn đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính

Quy định về sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) hướng dẫn đối tượng không chịu thuế như sau:

23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Sản phẩm xuất khẩu là:
 • Hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản.
 • Tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên. (Trừ một số trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP).
d) Cục Thuế các tỉnh, thành phố phối hợp
 • Với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan:
 • Hướng dẫn các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất khẩu sản phẩm từ tài nguyên, khoáng sản.
Xác định sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản đã chế biến hoặc chưa chế biến thành sản phẩm khác

Để thực hiện kê khai theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp kê khai sản phẩm đã chế biến thành sản phẩm khác

 • Quy trình sản xuất sản phẩm chưa đủ cơ sở xác định là sản phẩm khác:
 • Cục Thuế có trách nhiệm báo cáo Tổng cục Thuế để phối hợp với các Bộ; Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.
Xác định sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên; khoáng sản chưa chế biến thành sản phẩm khác hay đã chế biến thành sản phẩm khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hải Dương phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trên địa bàn. Từ đó, xác định tỷ lệ trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH Nice Ceramic để thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương được biết./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO