Fintech CALIBANK

24/02/2019 3592 lượt xem    
Calibank là Công ty cổ phần công nghệ tài chính nhằm giúp kết nối giữa các doanh nghiệp với các ngân hàng tại Việt Nam. Sứ mệnh của Calibank là sự thúc đẩy và phát triển của doanh nghiệp bằng việc kết nối giữa các ngân hàng bằng việc hỗ trợ, tư vấn tài chính, kiểm toán, thẩm định giá, thẩm định tín dụng, đánh giá doanh nghiệp thông qua hệ thống chấm điểm CRP và kết nối với các ngân hàng. Nhằm mục đích giúp doanh nghiệp khám sức khỏe tổng thể và kết nối tới ngân hàng phù hợp để vay vốn thông qua sàn tín dụng Calibank. Calibank có một đội ngũ lãnh đạo với nhiều năm kinh nghiệm dầy dặn trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất, thương mại, bất động sản, kiểm toán, thẩm đinh, quản lý quỹ và kinh doanh tài chính công nghệ. Những kinh nghiệm này giúp Calibank sẽ có nhiều lợi thế trong việc lựa chọn và đánh giá các doanh nghiệp và quản lý rủi ro, phát triển công nghệ và kết nối các ngân hàng tới các doanh nghiệp.
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO