bảng kê hóa đơn dịch vụ mua vào

huong-dan-xac-dinh-thoi-diem-lap-hoa-don
hóa đơn điện tử
Bảng kê hóa đơn HHDV bán ra chịu thuế TTĐB
Kê khai thuế GTGT