Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế

12/07/2021 734 lượt xem    

Công văn số 329/CT-TTHT
V/v: Thực hiện chính sách thuế

Huong-dan-thuc-hien-chinh-sach-thue

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor
(Địa chỉ: Số 35A đường số 1, phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội – MST: 0101306139)

Trả lời: Công văn số 542.2019/ADG ngày 03/12/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor hỏi về thực hiện chính sách thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về thực hiện chính sách thuế như sau:

Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn:

Tại Điều 11 quy định về Khai thuế GTGT:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

…c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính

Đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng; không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế….

d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

Có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng; không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh; thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

 • …Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán; thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính; và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc.
 • Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc; được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%); hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra.
 • Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm; hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất….”

Căn cứ Điều 12 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định; và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn như sau:

“Điều 12. Nguyên tắc xác định doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính.

 • Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính; thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.
 • Việc phân bổ số thuế phải nộp quy định tại khoản này không áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp có các công trình, hạng mục công trình; hay cơ sở xây dựng hạch toán phụ thuộc.”

Căn cứ Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Quy định sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn như sau:

“Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1.Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

…d) Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc

Hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính; thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.…”

Căn cứ khoản 1 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Quy định sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; hướng dẫn về khai thuế thu nhập cá nhân như sau:

“a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam; hoặc có thu nhập tại Việt Nam, quy định thực hiện chính sách thuế như sau:

“Điều 1. Đối tượng áp dụng…”

Căn cứ các quy định trên,

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor có trụ sở chính tại TP Hà Nội dự kiến sắp xếp lại bộ máy

Theo đó 3 chi nhánh tại Hưng Yên, Nghệ An, Đồng Nai chỉ nhận nguyên vật liệu từ công ty mẹ để lắp ráp; và sản xuất thành phẩm và bán thành phẩm rồi chuyển cho công ty mẹ; không thực hiện hạch toán kế toán, không trực tiếp bán hàng; không phát sinh doanh thu thì:

Về khai thuế GTGT:

Thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm c, d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Về thuế TNDN:
 • Công ty có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi Công ty đóng trụ sở chính; thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 12 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.
 • Việc khai thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.
Về thuế TNCN:

Trường hợp các chi nhánh có phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho các cá nhân làm việc tại Chi nhánh hoặc các cá nhân khác thì Chi nhánh có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế và quyết toán TNCN theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Về thuế nhà thầu:

Đề nghị Công ty nghiên cứu Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính để thực hiện nếu thuộc đối tượng áp dụng.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc; đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 5 (Cục Thuế TP Hà Nội) để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor được biết và thực hiện.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO